KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ochrana vody a hospodaření s ní – GAEC 11

19/01/12
viz. zdroj

Od 1.1.2012 je nově uplatňován standard Dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jehož prostřednictvím je požadována ochrana vody před znečištěním pocházejícím ze zemědělské činnosti. Dodržováním standardu v následujícím znění: Žadatel na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu sousedícím s útvarem povrchových vod zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, […]

Od 1.1.2012 je nově uplatňován standard Dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jehož prostřednictvím je požadována ochrana vody před znečištěním pocházejícím ze zemědělské činnosti.

Dodržováním standardu v následujícím znění:

Žadatel na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu sousedícím s útvarem povrchových vod zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Je předpokládáno omezení znečištění povrchových vod, zejména omezení průsaku a povrchového smyvu látek z použitých hnojiv a předcházení možnému vzniku takového znečištění.

Podrobnější informace k podmínkám standardu naleznete v přiloženém letáku, který byl součástí prosincového vydání týdeníku Zemědělec:

 

Přílohy:
Informační leták GAEC 11