KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návštěva u kardinála

24/01/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Na dlouho dopředu dojednané schůzce během loňských Národních dožínek v Českých Budějovicích se v uplynulou středu sešli s arcibiskupem pražským a primasem českým Dominikem Dukou (záhy již oficiálně Dominik Jaroslav kardinál Duka) prezident Agrární komory ČR Jan Veleba a její viceprezident Jindřich Šnejdrla.

 

Jejich jednání navázalo na předchozí, které se týkalo podpory církve českým potravinám, soběstačnosti a nově se hovořilo i o církevních restitucích.

Arcibiskup Dominik Duka uvedl, že má zájem, aby se navázalo na dlouhodobé pronájmy ať již s roční, pětiletou nebo patnáctiletou dobou smluvních podmínek. Církevní restituce se týkají zhruba 70 tisíc hektarů , střízlivě ale půjde o řešení přes 40 tisíc hektarů konkrétních parcel a výměr a je v zájmu jak církve, tak samotných zemědělců, aby se vše řešilo korektně a s rozumem.

Zástupci Agrární komory ČR, která má ve všech krajích své regionální a okresní agrární komory a tyto restituce s pronájmy se budou týkat mnoha jejich členských organizací, přislíbili odbornou pomoc, o níž následně na návrh Dominika Duky jednali s vedoucím Správy majetku a ekonomem diecéze Arcibiskupství pražského Karlem Štíchem. Ten nabídku spolupráce uvítal. Pro ilustraci, o jakou půjde mravenčí práci, ukázal mapku okolí Prahy s mnoha špendlíky znázorňujícími parcely církevních restitucí. Podle něj to v ostatních regionech není až tak silné a neobává se, že by šlo o něco administrativně složitého. Potvrdil snahu navázat na již trvající pronájmy.

Arcibiskup Dominik Duka byl již v předstihu pozván na den svátku svatého Jiljí, tedy na 1. září, opět na Národní dožínky, které již tradičně Agrární komora ČR organizuje při Zemi živitelce v sobotu koncem srpna, letos na první zářijový den.

Eugenie Línková