KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství vyšel vstříc ovocnářům, jejichž úrodu postihly pozdní jarní mrazy

03/01/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Ministr zemědělství Petr Bendl schválil na žádost Ovocnářské unie prodloužení lhůty ze dvou na tři roky pro podání Žádosti o proplacení pro podniky poškozené mrazem v květnu 2011.

 

Pozdní jarní mrazy, které v květnu 2011 postihly členy Ovocnářské unie ČR, výrazně zasáhly do prací na započatých projektech 9. kola příjmu žádostí v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků a Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Vzhledem k urgentní potřebě likvidovat vzniklé škody bylo třeba výrazně přehodnotit rozvržení finančních výdajů a předejít vážným dopadům do ovocnářského sektoru. Ministr zemědělství se vzhledem k výjimečným okolnostem a potřebě zabránit oslabení konkurenceschopnosti ovocnářského sektoru rozhodl prodloužit lhůtu pro realizaci projektů o 12 měsíců a poskytnout tak dostatečný čas pro jejich náležité dokončení.

 
V obdobném duchu se bude ministr zemědělství snažit přistupovat rovněž k případům, kdy takto výrazné teplotní výkyvy negativně ovlivnily ekonomické ukazatele u Mladých začínajících zemědělců.

 
„Letošní rok byl pro naše zemědělce z pohledu úrody všech polních plodin velmi vydařený. To nelze říci o ovocnářích, jejichž úroda byla postižena nepřízní počasí v jarních měsících, což v důsledku znamenalo horší výsledky než v jiných letech, a proto jsme se ovocnářům rozhodli pomoci“, uvedl ministr Petr Bendl.