KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství podpořilo chovatele prasat a drůbeže téměř 400 miliony korun

04/01/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Ministerstvo zemědělství vyřídilo na konci roku v rámci podpory dvou nových dotačních podprogramů v sektoru prasat a drůbeže téměř čtyři tisíce žádostí o dotace na program 8. Nákazový fond. Podpora sektoru chovu prasat na ochranu jejich chovů dosahuje částky 325 milionů a podpora drůbeže téměř 53 milionů korun.

 

Jde o pomoc při řešení nepříznivé situace na trhu s vepřovým masem a dlouhodobého a rapidního poklesu soběstačnosti České republiky v produkci vepřového masa. „Nepříznivý vývoj se nejvíce projevil u vepřového masa poklesem soběstačnosti České republiky ve výrobě ze zhruba 100 procent v období před vstupem do Evropské unie na současnou úroveň kolem 60 procent. Podobný trend se projevuje i v sektoru masa drůbežího, kde pokles dosáhl zatím jen 80 procent,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Cesty, jak nejohroženější sektory podpořit národními dotacemi, hledalo Ministerstvo ve spolupráci s nevládními organizacemi. V rámci velmi zúženého prostoru unijních pravidel bylo rozhodnuto navázat na podporu ozdravování chovů zahájenou v roce 2010 u chovu prasnic. Byl zpracován návrh dvou nových dotačních podprogramů v sektoru prasat a drůbeže v rámci dotačního programu 8. Nákazový fond, a to podprogramu 8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat a podprogramu 8.F.c) Podpora vybraných činností zaměřených na preventivní opatření proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže.

V září Evropská komise návrhy schválila a zájemci o dotace mohli až do 15. listopadu 2011 podávat žádosti. „Obrovské množství žádostí bylo zpracováváno ve velkém časovém tlaku, neboť peníze musely být vyplaceny do konce letošního roku. To se nám podařilo, takže peníze jsme žadatelům poslali na účet do vánočních svátků, aby mohli v klidu celý rok účetně uzavřít,“ uvedl ministr Bendl.

Pro finanční posílení dotačních programů na letošní a příští rok byla připravena novela zákona č.569/1994 Sb., o Pozemkovém fondu ČR. Jejím prostřednictvím byly navýšeny peníze na dotační programy v zemědělství kvůli naléhavému řešení zejména ozdravování chovů hospodářských zvířat v roce 2011 a 2012 o 1,1 miliardy Kč.