KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství patří k nejúspěšnějším rezortům v čerpání dotací z EU

18/01/12
viz. zdroj

Zdroj: www.eagri.cz

 

Ministerstvo zemědělství v roce 2011 rozdělilo celkem 42,5 miliardy korun, a to formou přímých plateb, národních dotací, dotací z Programu rozvoje venkova a podpory lesního a vodního hospodářství. Peníze dostali zejména zemědělci, byly za ně ale také postaveny protipovodňové zábrany, zlepšila se infrastruktura venkova, životní prostředí i konkurenceschopnost farmářů.

 

Největší objem peněz, více než 16 miliard korun, Ministerstvo loni vyplatilo jako jednotné platby na plochu. Tyto prostředky jsou určeny na půdu, kterou zemědělci obhospodařují s ohledem na životní prostředí, zdraví pěstovaných rostlin a pohodu chovaných zvířat. Veškeré tyto finanční prostředky, které mají zemědělcům zabezpečit stabilnější příjmy, jsou ze zdrojů Evropské unie. „Jsem velmi rád, že se našemu Ministerstvu daří dobrou administrací úspěšně a bezproblémově čerpat dotace z Unie, a že v tomto ohledu patříme mezi nejlepší ministerstva. Včasná výplata evropských peněz našim zemědělcům je a vždy bude jednou z mých zásadních priorit v pozici ministra zemědělství a já chci využít i této příležitosti a poděkovat všem kolegům, kteří se na úspěšném čerpání podíleli,“ zdůraznil Petr Bendl.

 

Prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV) získalo české zemědělství a venkov v roce 2011 téměř 14,7 miliardy korun. Z rozpočtu PRV je již příjemcům přiděleno (tzv. zazávazkováno) 2,4 miliardy eur, což činí 66 % částky na celé rozpočtové období 2007‑2013. Polovina rozpočtovaných prostředků pak již byla příjemcům také vyplacena.

 

Pokud jde o národní dotace do zemědělství, za rok 2011 ministerstvo vyplatilo 1,18 miliardy korun. Na konci roku byly v rámci podpory dvou nových dotačních podprogramů v sektoru prasat a drůbeže vyřízeny téměř čtyři tisíce žádostí o dotace na program Nákazový fond, přičemž vyplaceno bylo 444 milionů korun. „Ministerstvo zemědělství tak pomohlo zlepšit kritickou ekonomickou situaci v sektorech prasat a drůbeže,“ řekl ministr Bendl.

 

Do vodního hospodářství vložilo za loňský rok Ministerstvo zemědělství kolem 4,2 miliardy korun. Téměř 2,2 miliardy byly vyplaceny na dotační programy vodovody a kanalizace, na podporu prevence před povodněmi II se vyplatilo 1,22 miliardy korun. Dokončeno bylo 56 protipovodňových staveb.

 

Pro rok 2012 se celková výše dotací z EU zvýší na téměř 37 miliard korun (v roce 2011 dosáhla 35,2 miliardy korun). Národní dotace do zemědělství budou 832 milionů korun, přičemž je možné navýšení ze zdrojů Pozemkového fondu až o 635 milionů korun (stejně jako v roce 2011, kdy bylo takto využito 465 milionů korun). Vodní hospodářství by mělo být podpořeno částkou 3,4 miliardy korun.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR