KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jak bylo a jak asi bude?

03/01/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Rok 2011 se zařadí mezi menší část dobrých roků. Samozřejmě to neplatí absolutně a pro každého zemědělce. Pravda je ale taková, že z pohledu polní výroby dopadl loňský rok velmi dobře. Vedle toho se stabilizoval důležitý sektor mléka, v rozvoji pokračoval chov masného skotu.

 

Zejména pro chov masného skotu bylo důležité, že jsme prosadili a udrželi výplatu top-up u citlivých komodit. V minulém roce také došlo k historicky první podpoře prasat.

Podporu prasat lze hodnotit samozřejmě dobře, leč tato pomoc přišla už pozdě a stavy prasnic prolomily hranici sto tisíc kusů, zatímco před vstupem do Evropské unie byl 283 tisíc. V propadu pokračovala produkce drůbežího masa, meziročně to bylo o výrazných devět procent.

V minulém roce jsme také zaznamenali úspěch na poli obnovitelných zdrojů energie. Mimořádnou celostátní akcí týkající se průzkumu rezervace připojení bioplynových stanic jsme argumentačně porazili energetické lobby snažící se podporu bioplynových stanic zastavit. Bioplynové stanice jsou ale nadějí naší krajiny a ekonomiky zemědělce. Mohou vrátit na ornou půdu víceleté pícniny a ubrat monokultur obilí a řepky, a tím vlastně pomoci všem. Vždyť z letošní úrody už musíme vyvézt 3,2 milionu tun obilí! S tím je třeba začít něco dělat.

 

Dojde ke snížení růstu ekonomiky


Sečteno a podtrženo rok 2011 bude znamenat slušný hospodářský výsledek a lepší základnu startu do nového roku, než tomu bylo rok nazad. Tuto skutečnost pokládám v nadcházející ekonomicky a politicky složité době pro nás za klíčovou. Měl jsem možnost se zúčastnit v polovině prosince na pozvání guvernéra České národní banky Miroslava Singera setkání s představiteli podnikatelské a zaměstnavatelské sféry, na kterém byla představena ekonomická analýza a prognóza vývoje u nás a v eurozóně. Nebylo to věru nic optimistického.

Dojde ke snížení růstu ekonomiky, pokud vůbec nějaký bude, a už nyní dochází ke stahování aktiv bank k posílení jejich rezerv. To znamená jediné – horší přístup k úvěrům. Ve světle nastíněných skutečností bude hrát dobrý hospodářský výsledek minulého roku pro české zemědělství roli zcela zásadní. V této souvislosti pokládám za velmi důležité, že jsme podepsali dohodu o exkluzivní spolupráci s významnou bankou GE Money Bank. Sluší se připomenout, že to je banka, která se v době první finanční krize před dvěma roky chovala na rozdíl od mnohých jiných bank k zemědělcům velmi slušně.

Rok 2011 byl také rokem mimořádného nasazení k prosazení našich pozic v připravované reformě společné zemědělské politiky. Významným krokem je sjednocení nevládních agrárních organizací nových zemí a společná podrobná deklarace z 29. listopadu 2011 v Budapešti. Nutno dodat, že ani po tomto kroku nejsou agrární lídři staré patnáctky v rámci COPA schopni překročit svůj stín a postavit se k našim oprávněným požadavkům čelem. O to je důležitější, abychom v tlaku pokračovali a stupňovali ho.

 

Co očekáváme v roce 2012


Co můžeme očekávat od roku 2012? Pro výsledek zemědělství jsou klíčové následující faktory – průběh klimatických podmínek, základna z předchozího roku a hospodářský vývoj ekonomiky v daném roce.

Průběh klimatických podmínek, které přímo rozhodují o polní produkci a nepřímo o produkci živočišné (kvalita sklizených krmiv), se prognózovat nedá. Už nyní je ale jasná prognóza hospodářského a ekonomického vývoje, která je pro ČR, ale i celou Evropskou unii negativní, tedy snížení hospodářského růstu. Tento vývoj bude tlačit resort zemědělství dolů.

Pokud se týká základny, se kterou půjdou zemědělci do nového roku, tak ta je rozhodně příznivější, než tomu bylo v minulém roce. Důvody už jsem popsal.

Na resort také dopadnou reformní kroky vlády, především zvýšení DPH potravin, které přinese snížení jejich spotřeby a tlak na snížení farmářských cen. Sečteno a podtrženo – loňský příznivý rok se nebude v takovéto míře opakovat, nicméně resort by měl mít na to, aby předpokládaný negativní ekonomický vývoj ustál. O míře, do jaké se to podaří, rozhodnou do značné míry konkrétní klimatické podmínky v průběhu roku.

 

Zbavení potravinové soběstačnosti bylo lehkovážné


Zajímavé bude sledovat ceny potravin. Naše vlády se svou, léty slabou zemědělskou politikou lehkovážně zbavily potravinové soběstačnosti, kde jsme to dotáhli na nějakých 67 až 70 %. Donedávna se nic nedělo. Koruna byla silná, dovozy levné, eurozóna v pořádku, zkrátka pohoda. Tento stav skončil. Koruna zeslábla, dovozy zdražily, stav eurozóny začíná být ne špatný, ale kritický. To, co včera bylo samozřejmé, dnes už neplatí. Jsem například velmi zvědav na vývoj ceny vepřového masa. Naše stavy prasat to dotáhly na poválečnou úroveň 1946 (1,7 milionu kusů, v roce 1981 to bylo 5 milionů kusů) a zpracovatelé mají nedostatek suroviny. Bude ale hůř. Nabídka podle DG AGRI se v prvním letošním pololetí v rámci trhu EU výrazně sníží. Vzpomínám si, co všechno jsme v minulosti dělali, abychom na tuto koncovku včas upozornili v bláhové naději, že to někoho bude zajímat.

 

Petr Gandalovič se demonstrantům vysmál


Vzpomínám na dvoutisícovou demonstraci chovatelů za ministra Petra Gandaloviče. Vysmál se nám a doporučil, abychom zlevnili krmné obilí – my, nikoliv trh! Sečteno a podtrženo – blíží se pomalu doba, kdy bude platit stará národohospodářská poučka, že svobodný je ten stát, který má energii, vodu a potraviny. A já bych k tomu ještě dodal další tři atributy – jazyk, kulturu a půdu.

Pojďme ale od současnosti k blízké budoucnosti. Letošní rok bude rozhodující pro vyjednání konečné podoby reformy společné zemědělské politiky, která rozhodne o našem zemědělství v horizontu 2014–2020. Zde bude mít hlavní roli práce ministra zemědělství, od kterého očekávám tvrdý boj o naši společnou pozici s tím, že z naší strany dostane účinnou podporu.

Závěrem mého novoročního příspěvku bych chtěl popřát do nového roku pevné zdraví, pohodu a dobrou úrodu. Zároveň nám všem chci popřát, aby se podařilo čísla uvedená v tabulkách obracet k lepšímu. České zemědělství si to zaslouží.

 

Stavy hospodářských zvířat (tisíce kusů, ČSÚ)

Kategorie/rok

Rok 1935

Rok 1965

Rok 1989

Rok 2011

Skot

3 105

3 065

3 481

1 343

Krávy

1 852

1 338

1 247

551

Prasata

2 310

3 859

4 686

1 749

Prasnice

279

316

312

103

Ovce

40

121

399

209

Koně

402

115

27

32

Drůbež

19 423

32 480

21 250

 

Zastoupení hlavních plodin na orné půdě (%)

Komodita/rok

Rok 1993

Rok 2010

Rozdíl

Obiloviny

50,5

58,5

+8

Řepka

5,3

14,7

+9,4

Pícniny na o.p.

30,2

16,3

-13,9

Kukuřice zrno

0,9

4,0

+ 3,1

Brambory

3,3

1,1

-2,2

Cukrovka

3,4

2,2

-1,1

Luskoviny

3,0

1,3

-1,7

 

Jan Veleba
prezident Agrární komory ČR