KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropa musí podporovat konkurenceschopnost svého zemědělství snížením administrativy

31/01/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

 

Český ministr zemědělství Petr Bendl dnes v Praze jednal s Jimem Paicem, ministrem zemědělství a potravinářství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, o budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU, mezinárodní smlouvě o posílené hospodářské unii i o tom, jak postupovat proti zemím, které nesplnily směrnici Evropské unie na chov nosnic v komfortnějších klecích.

 

Setkání obou ministrů je pokračování spolupráce České republiky a Velké Británie při společné obhajobě zájmů obou zemí v budoucí podobě Společné zemědělské politiky. „Na půdě EU nás ještě čekají dlouhá a náročná vyjednávání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2013. Pozitivní je, že některé podpory budou rozšířeny, takže je budou moci využívat i zemědělci nebo potravináři, kteří na ně zatím neměli nárok. Zároveň by ale současný návrh SZP vedl k nárůstu různých kontrol a další, podle nás zbytečné, administrativě,“ řekl po setkání ministr Petr Bendl s tím, že v tomto mají stejný názor s britským ministrem.

Velká Británie chce v nové SZP zejména omezit regulace a má velký zájem na programech rozvoje venkova, vzdělávání a výzkumu, stejně jako na zvýšení konkurenceschopnosti evropského zemědělství.

„S ministrem Jimem Paicem jsme se shodli i v tom, že odmítáme capping, neboli zastropování plateb podle velikosti podniku a také v otázce povinného ozeleňování. Pan ministr mne ujistil, že Velká Británie souhlasí s tím, že ozeleňování musí mít rozumnou míru a především nesmí zvýšit administrativní náročnost,“ řekl Petr Bendl.

Podle J. Paice by se země, které mají stejný pohled na budoucí podobu Společné zemědělské politiky, měly při prosazování shodných zájmů spojit. „Budeme spolupracovat na úrovni pracovních skupin. Velká Británie je proti cappingu, je to potlačování konkurenceschopnosti a vedlo by to k rozbíjení farem. Velká Británie je i proti požadavku, aby 7% půdy zůstalo povinně ležet ladem. Systém musí být jednoduchý, flexibilní a musí zohlednit specifika jednotlivých zemí,“ řekl Jim Paice. Setkání českého a britského ministra zemědělství navazuje na předchozí jednání. Ministr Petr Bendl bude v těchto schůzkách pokračovat v Bruselu i na bilaterální úrovni.

Oba ministři si také prohlédli farmu Poláček Farma Hole, s. r. o., která se zabývá chovem krav, produkcí mléka i opravárenskou činností. Poláček Farma Hole, s. r. o. je historicky prvním vítězem v soutěži Farma roku 2002.

Velká Británie patří mezi významné partnery České republiky v agrárním zahraničním obchodu. V oblasti vývozu potravinářských výrobků z ČR se VB pohybuje v první desítce nejvýznamnějších destinací. Obrat agrárního obchodu se v posledních deseti letech pohybuje mezi 2 až 5 miliardami korun.