KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktualizovaná Pravidla pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina

27/01/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Dne 23. 1. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl aktualizaci Pravidel pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina.

 

Pravidla nabývají účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství kromě kapitol č.7 a 8. Kapitola č. 7 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2012 a kapitola č. 8 Povinnosti MAS při administraci projektů opatření IV.1.2 nabývá účinnosti dnem 27. 3. 2012 (po ukončení 15. kola příjmu žádostí o dotaci v PRV ČR 2007- 2013).

 

V rámci aktualizace opatření IV.1.1 Místní akční skupina došlo k doplnění a upřesnění způsobilých výdajů. Byla doplněna nutnost vyhlašování výzvy v rámci celého území MAS a upraven počet obyvatel pro výpočet roční alokace v případě rozšiřování území MAS. Do kapitoly zadávání zakázek byl doplněn zákaz personální a majetkové provázanosti uchazečů o zakázku. Celé znění aktualizovaných Pravidel naleznete v příloze k tomuto článku.

 

Přílohy
Pravidla IV.1.1 Místní akční skupina  (PDF, 584 KB)

Zařazeno v Aktuality, MAS