KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpřísnění podmínek pro dovoz rýže z Číny

01/12/11
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

 

Výrobky z rýže dovážené z Číny budou přísněji kontrolovány na příměsi v EU nepovolených GMO. V Evropě zatím neuznaná čínská geneticky modifikovaná (GM) rýže Bt63 byla odhalena při náhodných kontrolách v letech 2006 a 2007.

 

Evropská unie tehdy požádala Čínu o zavedení opatření k zamezení nelegálního exportu této GM plodiny do EU, neboť bezpečnost tohoto GMO nebyla prověřena a GM rýže nebyla schválena pro použití v potravinách.

 

Jelikož Čína export ilegální GM rýže nezastavila, schválila Evropská komise (EK) opatření s platností od 15. dubna 2008. Stálý evropský výbor proto potraviny a krmiva vyžaduje na čínskou rýži a produkty z ní vyrobené certifikát, že neobsahuje ilegální GM plodinu Bt63. Evropská komise zavedla tato opatření na 6 měsíců a poté bude účinnost opatření vyhodnocena.

 

Podle EK (listopad 2011) budou výrobky z rýže budou při dovozu z Číny do EU až do dalšího rozhodnutí přísněji kontrolovány. Důvodem jsou případy příměsí v Evropě nepovolených geneticky modifikovaných organismů (GMO). Jak oznámily unijní úřady, rozsah kontaminace není znám.

 

V EU zatím není povolena GM rýže ani jedné linie, a to ani jako potravina ani jako krmivo. Podle Komise trvá riziko další kontaminace. Dovozy musí být testovány až na 26 různých GMO. Dosavadní podmínka pro čínské úřady potvrdit nepřítomnost příměsi před expedicí bude zpřísněna – dále již nesmí být odebírány jen namátkové vzorky, nýbrž musí být kontrolovány veškeré dodávky.

 

Od prvního nálezu nepovolené čínské rýže v roce 2006 platí v Evropě zvláštní dovozní podmínky, které se však ve světle stále nových nálezů jeví jako nedostatečné.