KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

VÝVOZ ČESKÉHO CUKRU BĚHEM PĚTI LET TAKŘKA SKONČIL

15/12/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ, 8.12.2011

 

Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty byl vloni zhruba o třetinu vyšší než o pět let dříve. U vývozu převažovaly komodity jako pšenice, mléko a mléčné výrobky, které pomáhaly poněkud tlumit celkové pasivum obchodní bilance v odvětví. Téměř polovinu zahraničního obchodu v odvětví tvořily ve sledovaném období hotové potravinářské a tabákové produkty a alkoholické nápoje.

 

Na celkovém obratu zahraničního obchodu si odvětví dlouhodobě udržuje podíl, který se pohybuje zhruba mezi čtyřmi až šesti procenty. Schodek se pohyboval v cenovém vyjádření mezi 24 až 35 miliardami korun.

 

Vývoz je z velké části založen na mléku a následných produktech, vejcích a medu. Druhou největší exportní skupinou jsou nápoje – včetně lihovin a octa. Právě v této kapitole se vývoz od roku 1995 zvýšil o celou třetinu na 2,4 miliardy korun. Pokles vývozu v odvětví v posledních letech zaznamenal ČSÚ pouze v roce 2009 v době vrcholící recese. Tehdy se vývoz snížil meziročně o 4,9 %. Klesl především export živých zvířat (o 10,9 %), došlo také k výrazné změně ve struktuře vyvážených komodit. V roce 2005 byl hlavní vývozní položkou zemědělských a potravinářských produktů s podílem 5,9 % (4,6 miliardy Kč) cukr a chemicky čistá sacharóza. V roce 2010 se tato položka mezi deset hlavních vůbec nezařadila; její vývoz se proti roku 2005 snížil o 42,2 % a podíl klesl na 2,5 procenta.

 

Dovoz ve sledovaných pěti letech trvale rostl, i když mírněji než vývoz (o 2,4 procentního bodu). I tak byl v letech 2005–2010 zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty v záporném saldu s prohlubující se tendencí. Import byl kryt exportem jen zhruba ze tří čtvrtin.

 

Důvody, proč se do země víc produktů určených pro potravinářství dováží, než vyváží, jsou dané. „Klimatické podmínky neumožňují pěstovat řadu zemědělských plodin – například rýži, citrusové plody a další jižní ovoce, kakaové boby, kávovník, čajovník ani určité druhy koření,“ vysvětluje ředitel odboru zahraničního obchodu ČSÚ Karel Král.

 

Téměř polovinu zahraničního obchodu v odvětví tvořilo ve sledovaném období hotové potravinářské a tabákové produkty a alkoholické nápoje. Zhruba čtvrtinu tvořil obchod s obilím a živými zvířaty.

 

V prvním pololetí letošního roku skončila bilance agrárního obchodu schodkem 17,9 miliardy korun, meziročně o 0,6 miliardy Kč vyšším. Převažující část zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty je realizována se státy EU (zhruba 90 %), na státy mimo EU tak připadá přibližně desetina zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty.

 

Detailní informace naleznete v analýze „Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty (2005 až 2010)“, která je volně přístupná na webových stránkách ČSÚ, nebo zde

Kontaktní osoby:                                                                     

Mgr. Karel Král
Odbor statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
Tel.: 274 052 161
E-mail: karel.kral@czso.cz