KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výnosy brambor se v České republice podstatně zvyšují

07/12/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Letos se v tuzemsku brambory, bez domácí produkce ze zahrádek, pěstovaly na 26.450 hektarech, což byla o 2,3 procenta menší plocha než v roce 2010. Výkupní ceny brambor jsou aktuálně nízké a pod hranicí výrobních nákladů zemědělců.

 

S rostoucí nabídkou zboží a současně stagnací poptávky v návaznosti na dovolené a prázdniny došlo k výraznému převisu nabídky nad poptávkou a silnému tlaku na farmářské ceny. Situace se ještě zhoršila počátkem září při začátku hlavní sklizně na Vysočině. Tento stav s drobnými výkyvy trvá a významnější oživení farmářských cen, které se pohybují na úrovni 2 Kč/kg, nelze do konce tohoto roku očekávat. „U balených brambor a při drobném prodeji jsou ceny samozřejmě vyšší s ohledem na další náklady baliček. Předpokládáme, že k jejich oživení dojde v jarních měsících, kdy lze předpokládat vyšší zájem o kvalitní brambory vhodné pro mytí a balení. Pro rok 2012 nepředpokládáme významnější změny v osázených plochách brambor v ČR, prozatím není předpoklad nárůstu produkčních ploch. Spíše se obáváme jejich snížení,“ uvedl předseda Ústředního bramborářského svazu  ČR Miroslav Chlan.

Letos se v Česku sklidilo 786.000 tun brambor, což bylo meziročně takřka o pětinu více. Díky příznivému počasí však velmi dobrá úroda v kombinaci se stagnující poptávkou srazily výkupní ceny plodiny. "Zemědělci prodávají v tuto chvíli pod své výrobní náklady, které jsou  až 3 koruny za kilogram," uvedl Chlan. 

 

Produkční plochy brambor  klesají v Česku dlouhodobě. Od roku 2000 se snížily o více než 60 procent. "Důvod je také v tom, že jich méně jíme, méně se používají na krmení a také to, že zemědělci jsou v pěstování stále lepší a lepší," dodal Chlan. Zatímco v produkčním roce 2000/2001 byl výnos z hektaru 21,3 tuny, v sezóně 2009/2010 to bylo více než 25 tun.

Poměrně výraznou roli hrají u brambor dovozy. Za celý loňský rok dosáhly 161.600 tun, do Česka směřovaly brambory především z Německa, Francie a Rakouska. Letos se doveze patrně méně  brambor než loni. "Pravděpodobně nedosáhneme úrovně roku 2010," řekl Chlan. Za prvních devět měsíců dosáhl dovoz brambor přes 130.000 tun. Naopak čeští pěstitelé vyvezli ze země kolem 35.000 tun brambor, o něž je zájem hlavně na Slovensku a v Rumunsku.

Významný je také dovoz hotových výrobků z brambor, který po přepočtu na syrové brambory pěstitelé vyčíslují asi na 200.000 tun. "Zde je ještě velký prostor pro naše zpracovatele, především výrobce škrobu, bramborových lupínků a hranolků," uvedl svaz.

 

Zvyšuje se i produkce bio brambor. Celkem bylo v roce 2010 evidováno 3517 ekologických farem, obhospodařujících 448 tis. ha půdy (10,5 % zemědělského půdního fondu). Dle dostupných údajů byly brambory v roce 2010 pěstovány na 119 ekofarmách. Celková produkce dosáhla 2 500 t (výnos na úrovni asi 17 tun/ha).

 

Eugenie Línková