KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Spotřeba potravin v roce 2010

01/12/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ, 30.11.2011

 

KOMENTÁŘ

Ve spotřebě obilovin a pekárenských výrobků nedošlo v roce 2010 k velkým změnám. Snížila se spotřeba pšeničné mouky o 3,1 kg (o 3,2 %), spotřeba žitné mouky klesla o 1,9 kg (o 17,8 %). Naproti tomu spotřeba rýže stoupla o 0,3 kg (o 6,9 %).

 

Pokles spotřeby pšeničné mouky se promítl do snížení spotřeby pšeničného pečiva o 1,9 kg (o 3,7 %), spotřeby chleba o 2,5 kg (o 5,8 %) a spotřeby trvanlivého pečiva o 0,8 kg (o 8,4 %).

Spotřeba masa celkem v hodnotě na kosti klesla o 2,8 kg (o 3,5 %). Snížení spotřeby drůbežího masa (o 3,4 kg, tj. o 13,6 %) bylo do určité míry kompenzováno zvýšením spotřeby vepřového masa (o 0,7 kg, tj. o 1,7 %). Spotřeba hovězího masa se proti roku 2009 nezměnila.

Spotřeba ryb celkem se snížila o 0,6 kg (o 10,5 %).

Spotřeba mléka a mléčných výrobků v hodnotě mléka (bez másla) klesla o 5,7 kg (o 2,3 %). Spotřeba konzumního mléka se snížila o 2,0 kg (o 3,4 %), spotřeba sýrů o 0,1 kg (o 1,1 %) a spotřeba ostatních mléčných výrobků klesla o 0,2 kg (o 0,6 %).

Spotřeba olejů a tuků celkem mírně stoupla (o 0,5 kg, tj. o 1,8 %). Spotřeba sádla se zvýšila o 0,2 kg (o 4,6 %), spotřeba jedlých rostlinných tuků a olejů stoupla o 0,4 kg (o 2,5 %).

Spotřeba ovoce v hodnotě čerstvého se snížila o 6,4 kg (o 7,0 %) v souvislosti s nižší spotřebou ovoce mírného pásma. Spotřeba jablek klesla o 4,2 kg (o 15,8 %), hrušek o 0,8 kg (o 22,7 %) a švestek o 1,2 kg (o 22,9 %). Naproti tomu spotřeba jižního ovoce stoupla o 2,3 kg (o 6,5 %) především vlivem zvýšení spotřeby pomerančů, mandarinek a banánů.

Spotřeba zeleniny v hodnotě čerstvé se snížila o 1,5 kg (o 1,8 %). Na tomto poklesu se podílí zejména snížení spotřeby rajčat o 0,6 kg (o 4,7 %), cibule o 0,5 kg (o 5,0 %), zelí o 0,3 kg (o 3,7 %) a okurek salátových o 0,3 kg (o 4,1 %).

Spotřeba brambor stoupla proti předchozímu roku o 2,4 kg (o 3,7%).

Spotřeba cukru se snížila o 0,7 kg (o 1,9 %).

Spotřeba alkoholických nápojů celkem v hodnotě čistého lihu se snížila o 0,6 litru (o 5,5 %) vlivem poklesu spotřeby lihovin a piva.

Snížila se i spotřeba cigaret, a to o 43 kusů (o 2,1 %).

 

Informace dole ke stažené obsahuje:

Metodické vysvětlivky
Náplň publikovaných položek
Stručný komentář

Spotřeba potravin, nápojů a cigaret na 1 obyvatele v ČR v letech 2002 – 2010

Tabulky

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok)
Tab. 2 Spotřeba alkoholických nápojů a cigaret (na obyvatele za rok) E

Grafy

Graf 1 Spotřeba mouky a pekárenských výrobků (na obyvatele za rok)
Graf 2 Spotřeba masa v hodnotě na kosti (na obyvatele za rok)
Graf 3 Spotřeba mléka a sýrů (na obyvatele za rok)
Graf 4 Spotřeba ovoce a zeleniny v hodnotě čerstvé (na obyvatele za rok)

 

Informace ke stažení