KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Publikace mapující dovoz a vývoz rostlin a dřevěného obalového materiálu ze třetích zemí

07/12/11
viz. zdroj

Zdroj: SRS ČR

 

Úřad SRS ve snaze o zlepšení informovanosti odborné veřejnosti vydal v současné době komplexní publikaci detailně mapující dovoz a vývoz rostlin a dřevěného obalového materiálu ze třetích zemí.

 

Dovoz, průvoz a vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů (dále jen „rostlin“) je na mezinárodní úrovni regulován systémem rostlinolékařských opatření, která mají zabránit zavlékání a rozšiřování významných škodlivých organismů rostlin do nových oblastí. V souvislosti s tímto je mezinárodní obchod ovlivňován a regulován mezinárodními úmluvami, standardy a v neposlední řadě samozřejmě také legislativními normami. „Tato publikace sepsaná odborníky našeho úřadu, specializujícími se na problematiku exportu a importu, detailně popisuje podmínky při dovozu rostlin ze třetích zemí do České republiky, které se řídí zejména směrnicí 2000/29/EC“ říká ředitel SRS Zdeněk Mach a dodává: „Byl bych opravdu velice rád, pokud by se tato publikace stala cenným zdrojem informací a třeba i užitečným průvodcem v oblasti mezinárodního obchodu s rostlinami.“

Dále je v publikaci podrobně objasněna problematika vývozu rostlin, která je regulována zejména Mezinárodní úmluvou o ochraně rostlin (IPPC), dovozu a vývozu rostlin z pohledu Úmluvy o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITIES) a dřevěného obalového materiálu jakožto nejvyužívanějšího materiálu k přepravě zásilek v mezinárodním obchodě.

Publikace v pdf verzi nebo ke stažení zde.

 

Pokud byste měli zájem o tištěnou verzi, obraťte se na Ing. Markétu Heczkovou, 235 010 341, marketa.heczkova@srs.cz.

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS