KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela zákona o ekologickém zemědělství

01/12/11
viz. zdroj

Zdroj: MVČR

 

Zákon 344/2011 Sb. mění zákon 242/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2012.

 

Dne 26. října 2011 byl přijat zákon 344/2011 Sb., který mění zákon 242/2000 Sb.  a zákon 634/2004 Sb. „Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů„.

Doplňuje se odkaz na nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a nařízení 1235/2008 o dovozu ekologické produkce, a vypouští se odkaz na zrušené nařízení 2092/91/EHS a jeho změny.

Text se mění především s ohledem na uvedení do souladu s nařízením 834/2007/ES, odstraňují se případné duplicity (např. pravidla pro období přechodu). Termín Evropské společenství se nahrazuje „Evropská unie“. Mezi řadu dalších změn patří i výše pokud za delikty.

Sbírka zákonů, č. 122, 29.11. 2011, 4330-4337