KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návod na podávání povinných prohlášení

07/12/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Tento materiál je informativního charakteru, slouží pouze jako pomůcka při vyplňování prohlášení a nezbavuje povinnosti dodržovat veškeré zákonné povinnosti uložené zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů a legislativou EU a s nimi souvisejícími právními předpisy.

 

Prohlášení o sklizni, o produkci, o nákupu (ke dni 31.12.2011) musí být doručeno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, 671 81 Znojmo, nebo prostřednictvím Portálu farmáře do 15. ledna 2012. Prohlášení o zásobách (ke dni 31.7.2012) musí být doručeno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, 671 81 Znojmo do 10. září 2012. Veškeré údaje na prohlášeních musí být přesné a úplné, napsané čitelně – slouží ke strojovému zpracování.

Přílohy


Návod na podávání povinných prohlášení  (PDF, 114 KB)

Vodítko  (PDF, 196 KB)

Zákon o vinohradnictví a vinařství