KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Bendl stojí v boji proti levným vejcím z dovozu na straně českých drůbežářů

01/12/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Ministr Petr Bendl si je dobře vědom možného ohrožení českých producentů vajec, na které ve svém včerejším prohlášení upozornil předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Tímto problémem se ministr začal zabývat už před několika týdny a podrobně ho popsal na tiskové konferenci 28. listopadu.

 

„Dobře si uvědomuji možné ohrožení českých producentů vajec a osobně dělám vše, abych tomu zabránil. Vítám a zcela jednoznačně souhlasím s iniciativou Zemědělského svazu ČR, jehož zástupci požadují, aby pro všechny drůbežáře v EU bez výjimek platily stejné povinnosti. Za totéž právě intenzivně bojuji v Bruselu,“ řekl ministr Petr Bendl, který již toto téma projednával na úrovni Rady ministrů DG AGRI i osobně s evropským komisařem pro veřejné zdraví a ochranu spotřebitele Johnem Dallim. 

„Příslušné kontrolní orgány v ČR ode mě dostanou úkol zabezpečit, aby se nelegální vejce drůbeže z neobohacených klecí na náš trh od 1. 1. 2012 nedostala. Velký díl odpovědnosti při řešení tohoto problému bude ležet na Státní veterinární správě ČR a Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Sešel jsem se s generálním ředitelem Celní správy ČR Pavlem Novotným. Informoval jsem ho o situaci a dohodli jsme se, že budeme v jednání pokračovat, abychom našli způsoby řešení situace, které by odpovídaly zákonnému rámci volného pohybu zboží a zároveň co nejvíce ochránily české producenty vajec před neférovou konkurencí,“ konstatoval ministr Petr Bendl.

Evropská unie nařídila již v roce 1999 producentům vajec, aby si nejpozději do konce roku 2011 pořídili pro své chovy prostornější, tzv. obohacené klece, které slepicím poskytují lepší životní podmínky. Všichni čeští drůbežáři nové technologie včas nakoupili a vynaložili na ně nemalé finanční prostředky. V dodržování směrnice ale nebyly všechny členské země stejně důsledné, a tak v sedmi z nich mnozí producenti vajec potřebné investice neprovedli. Tím získávají jednoznačnou konkurenční výhodu proti těm, kteří klece vyměnili a náklady budou nuceni promítnout do ceny vajec.

„Zahraniční chovatelé, kteří budou stále používat zastaralé klece, by mohli naše drůbežáře na jednotném evropském trhu obchodně poškodit. Budu žádat, aby Evropská komise trvala na dodržení směrnice a sankcionovala státy, které ji nesplňují. Čeští producenti přece nemůžou trpět za svoji poctivost a důslednost,“ řekl Petr Bendl.