KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informační periodikum Programu rozvoje venkova – Periodikum Venkov

15/12/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Rok vydání: 2011
Cílová skupina: aktéři rozvoje venkova
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika 
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ISBN: Evid. číslo MK ČR E 20386
Vydavatel Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1

 

Druhé číslo informuje čtenáře o konferenci VENKOV 2011, která se uskutečnila ve dnech 14.-16.11.2011 ve středních Čechách. Dále obsahuje rozhovor s ministrem zemědělství Petrem Bendlem. Součástí čísla jsou informace o Celostátní síti pro venkov a jejích aktivitách, nechybí příklad úspěšného projeku z PRV a další.

 

Periodikum  (PDF, 2 MB)

 

První číslo informačního periodika Programu rozvoje venkova "Venkov" přináší podrobné informace o letošní akci Země živitelka 2011, dále informuje o stavu implementace projektů PRV a najdete zde rozhovor s bývalým ministrem zemědělství Ivanem Fuksou. Periodikum obsahuje informace o všech obcích, které získaly ocenění Organžová stuha roku 2011 a také představuje příklady dobré praxe projektů PRV z okresu Strakonce. Periodikum je jednou z aktivit Celostátní sítě pro venkov, která je informačním nástrojem Programu rozvoje venkova a jejíž hlavním cílem je přinášet příklady dobré praxe rozvoje venkovského prostoru.

 

Periodikum  (PDF, 2 MB)