KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tuňák neznámého původu nepropuštěn

04/11/11
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj zjistila, pozastavila a nepropustila do tržní sítě zásilku 3 360 kg vakuově baleného tuňáka ze Španělska kvůli zásadní závadě v označení.

Při veterinární kontrole zásilky vakuově baleného tuňáka po jednom kilogramu ve 210 kartonech, celkem 3 360 kg, bylo zjištěno, že zásilka sice obsahovala řadu správných údajů, a to například o složení, datu použitelnosti, ale nebyla označena zásadním způsobem, a to identifikační značkou výrobce, ani na jednotlivých baleních, ani na kartonech.

Pakliže takto výrobek není označen, je podstatně narušena zásada dohledatelnosti, a takovýto výrobek je považován za výrobek neznámého původu. Toto vyplývá z veterinární legislativy, konkrétně článku 5, odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004 a i § 18 odst. 1 písm. a) našeho veterinárního zákona.

Z těchto důvodů zakázala Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj dovozci manipulovat se zásilkou, tj. kamkoli ji přemísťovat, a zahájila správní řízení, ze kterého vyplývají možnosti, jak s tuňákem naložit – vrátit celou zásilku španělské společnosti Salica, Industria Aliemntaria, s. a. Bermeo, nebo ji neškodně odstranit, popřípadě použít k jiným účelům.

Správné označení výrobků má smysl, jen tak je možné zjistit složení a dobu použitelnosti či podmínky skladování, což zajímá zákazníky, ale i identifikační údaje, které jsou v případě možných problémů vodítkem pro dozorové orgány, aby se dal dohledat výrobce. Proto orgány státního veterinárního dozoru pečlivě kontrolují, jak jsou výrobky označeny.

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR