KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Statistická ročenka České republiky 2011

24/11/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ 23.11.2011

 

– vybrané části 13. ZEMĚDĚLSTVÍ, 14. LESNICTVÍ

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

Předmluva
Redakční rada
Měřicí jednotky
Zkratky
Značky v tabulkách
Přehled platných statistických klasifikací a číselníků

13. ZEMĚDĚLSTVÍ

Metodika
13-1. Souhrnný zemědělský účet (běžné ceny)
13-2. Souhrnný zemědělský účet (stálé ceny)  
13-3. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského účtu (běžné ceny)
13-4. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského účtu (stálé ceny)  
13-5. Osevní plochy zemědělských plodin (stav k 31. 5.)  
13-6. Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin  
13-7. Hektarové výnosy sklizně hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 2010  
13-8. Sklizeň zemědělských plodin
13-9. Sklizeň hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 2010  
13-10. Plochy vinic a sklizeň hroznů  
13-11. Plochy chmelnic a sklizeň chmele  
13-12. Sklizeň zeleniny
13-13. Ovocné stromy a keře, sklizeň ovoce  
13-14. Úroveň zemědělské výroby  
13-15. Produkce vybraných výrobků v domácnostech obyvatelstva  
13-16. Hospodářská zvířata  
13-17. Hospodářská zvířata podle věkových skupin  
13-18. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2011  
13-19. Intenzita chovu hospodářských zvířat a strukutra jeho stavů v dobytčích jednotkách  
13-20. Intenzita chovu hospodářských zvířat
13-21. Živočišná výroba  
13-22. Užitkovost hospodářských zvířat  
13-23. Výroba masa v jatečné hmotnosti  
13-24. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat
13-25. Včelařství  
13-26. Celkový prodej hlavních živočišných výrobků  
13-27. Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách
13-28. Spotřeba vybraných druhů potravin na 1 obyvatele  
13-29. Spotřeba minerálních hnojiv  
13-30. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2009/2010  
13-31. Podniky zabývající se pěstováním révy vinné dle velikostních kategorií vinic, hospodářský rok 2008/2009  
13-32. Výměra vinic dle jejich velikostních kategorií, hospodářský rok 2008/2009  
13-33. Plocha vinic moštových odrůd révy vinné, hospodářský rok 2008/2009  
Grafy
 
14. LESNICTVÍ

Metodika
14-1. Základní ukazatele v lesnictví
14-2. Vlastnictví lesů (stav k 31. 12.)
14-3. Kategorizace lesů (stav k 31. 12.)
14-4. Plochy dřevin a zalesňování
14-5. Zalesňování celkem a podle vybraných druhů dřevin
14-6. Zalesňování a spotřeba sazenic podle druhů dřevin v roce 2010
14-7. Technické ukazatele lesnictví
14-8. Bilance půdy určené k zalesňování
14-9. Těžba dřeva podle druhů dřevin
14-10. Těžba dřeva a dodávky dříví
14-11. Vybrané ukazatele lesnictví podle krajů v roce 2010
14-12. Základní údaje o honitbách
14-13. Stav a lov hlavních druhů zvěře
14-14. Stav a lov dalších vybraných druhů zvěře
Grafy

 

Informace ke stažení

 

Ostatní části zde