KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prezidenti COPA/COGECA zdůrazňují potřebu menší byrokracie a větší konkurenceschopnosti v rámci SZP

24/11/11
viz. zdroj

Zdroj: Zemědělský svaz ČR, 17.11.2011

Na setkání s představiteli polského předsednictví k návrhům EK k budoucí SZP, zdůraznili prezidenti C/C potřebu vyšší míry jejího zjednodušení. Varovali před tím, že předpokládaný návrh přinese zvýšení nákladů u zemědělců, a tak je vystaví nižší míře konkurence schopnosti a sníží jejich produktivit; to by bylo v rozporu s cíly Strategie 2020.

Jednání představitelů C/C bylo v přímé návaznosti na dnešní zasedání ministrů zemědělství EU, které se konalo dnes v Bruselu. Prezident COPA pan G. Sonnleitner varoval na tomto jednání s předsedou Sawickým, že takto koncipované návrhy s sebou přinesou nárůst byrokracie a administrativní zátěže, jak u zemědělců, tak u orgánů státní správy. „Navíc, někteří zemědělci by měli povinně dát ladem 7% půdy, tedy vyčlenit obdělávanou půdu na ekologické účely, což není v době rostoucí světové poptávky smysluplné“. Pan Sonnleitner pokračoval:“Zejména nás překvapuje přístup EK, který není v souladu s programem EU-Strategie 2020. Věříme, že zelené komponenty musí být více zaměřeny na zelený růst. Návrhy na zastropování, nebo na stanovení vrchního stropu u přímých plateb, které dostávají jednotliví zemědělci, také penalizuje jejich konkurenceschopnost“.

 

Prezident COGECA P. Bruni mezitím uvítal jako krok správným směrem návrhy EK na rozšíření počtu výrobků v rámci výrobních organizací-sdružení, ovšem sdělil, že celý návrh je nutno vyjasnit. Také považuje za hlavní prioritu přizpůsobení pravidel hospodářské soutěže tak, aby pomáhala sdružením výrobců, jako jsou družstva v jejich růstu a rozšiřování.

 

Svoje vystoupení pan Bruni zakončil slovy:“Budoucí SZP se musí zaměřit na zlepšení ekonomické výkonnosti zemědělských rodin a družstev tak, aby jim umožnila získávat vyšší podíl na tržním zisku. To, co potřebujeme je taková SZP, která zajistí dynamický, inovační, konkurence schopný a ziskový růst evropského zemědělství a potravinářského průmyslu; tyto sektory zaměstnávají totiž skoro 40 mil. obyvatel EU“.

 

A. Cheesley, tisková mluvčí C/C