KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora bioplynových stanic opět na pořadu dne

04/11/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Další kolo jednání o bioplynových stanicích a jejich možné podpoře proběhlo včera (21. 10.) v sídle Agrární komory ČR v Praze. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek jednal s prezidentem AKČR Janem Velebou a navázali tak na srpnové setkání. Konkrétně šlo o zajištění administrativní podpory bioplynových stanic v rámci 13. kola programu rozvoje venkova.

“Po první naší srpnové schůzce na MPO jsme okamžitě udělali celorepublikový průzkum rezervace – připojení bioplynových stanic, který ukázal, že k zastavení podpory není žádný důvod a že v tomto případě rozhodně nejde o nekontrolovaný růst produkce energie jako je tomu u solárních elektráren,“ uvedl Jan Veleba.

Agrární komora na základě tohoto průzkumu proto seriozně odhaduje, že na konci roku 2013 bude v ČR instalovaný výkon bioplynových stanic na úrovni 252 MW, což je časově v naprostém souladu s národním akčním plánem rozvoje obnovitelných zdrojů energie do roku 2020. Tento plán schválila vláda a byl notifikován v Bruselu.

Jan Veleba seznámil ministra Kocourka s novými skutečnostmi.“K našim zjištěním se ministr Kocourek stavěl s pochopením a projevil zájem v nejbližších dnech navštívit nějakou z bioplynových stanic,“ dodal Veleba.

Včera došlo na závěr schůzky k dohodě o spolupráci AKČR s MPO při aktualizaci národního akčního plánu. “Jednali jsme i o možnosti účasti AKČR při certifikaci bioplynových stanic,“ uzavřel Veleba. Ministrovi Kocourkovi během jednání detailně vysvětlil , že v bioplynových stanicích se nemá měnit na energii jen kukuřice,ale zemědělcům jde především o využití i pícnin. Od roku 1995 podle slov Jana Veleby v ČR každoročně vypadávaly z osevních postupů po tisících hektarech pícniny. Do nynějška je to o 550 tisíc hektarů méně pícnin, což z agrotechnického hlediska, ale i pro úrodnost půdy není dobře. To se dá změnit právě díky bioplynovým stanicím a Martin Kocourek na tato fakta, jak včera bylo patrno, slyšel.

Eugenie Línková