KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Parlament: rozpočet na rok 2012 musí stimulovat růst

04/11/11
viz. zdroj

Zdroj: © Evropská společenství, http://www.europarl.europa.eu/

 

Parlament se ve středečním hlasování o své pozici k rozpočtu na příští rok vyslovil pro rozpočet 2012 zaměřený na růst, zaměstnanost a inovace v Unii. Rozpočet by také měl podpořit rozvoj a demokracii v sousedních zemích.

 

Obecně Parlament usiluje o znovunastolení rozpočtu dle návrhu Komise, který Rada v červenci seškrtala. Z pozice Parlamentu vyplývá oproti letošnímu rozpočtu nárůst v platbách o 5,2% , což by znamenalo rozpočet ve výši 133,1 miliard eur. Usnesení o rozpočtu bylo přijato 431 hlasy pro, 120 proti a 124 poslanců se zdrželo hlasování.

 

V listopadu začíná 21 dní dlouhé dohodovací řízení, schůzky jsou plánovány na 8. a 18. listopadu. Na 3., 10. a 14. listopadu jsou dále plánovány rozpočtové trialogy. Pokud se Parlamentu s Radou podaří dohodnout, konečný rozpočet by mohl být schválen na prosincovém plenárním zasedání v Bruselu.

 

Investice do vědy a výzkumu, soudržnosti a strukturálních fondů

 

Kategorie výdajů, které doznávají nejvyšší nárůst plateb jsou výzkum a rozvoj (+10,35%) a Fond soudržnosti se strukturálními fondy (+8,8%). Je tomu tak proto, že tyto politiky spočívají v dlouhodobých investičních projektech, které nyní, v pátém roce současného víceletého finančního rámce (VFR), dosahují plných obrátek a je jim třeba vyplatit prostředky, které pro ně byly již dříve vyhrazeny.

 

Další kategorií, u které dochází k významnému navýšení, je oblast svobody, bezpečnosti a práva (+6,84%) vzhledem k rostoucí potřebě řízení toků uprchlíků a migrantů a posílení námořního dohledu ve Středozemí.

 

Okruhům 1A "Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost" a 4 "EU jako globální hráč" chce Parlament na rozdíl od výše uvedených přiřknout o něco více prostředků, než Komise původně navrhla.

 

Někteří poslanci kritizovali Radu za nekonzistentnosti v její pozici ke Komisí předloženému návrhu rozpočtu. Rozpočty pro nové evropské orgány finančního dohledu jsou podle nich nedostatečné pro jejich správné fungování, zatímco je jejich práce považována za nejvyšší prioritu.

 

Výzkum, inovace a vzdělání (okruh 1A)

 

Poslankyně Francesca Balzani (S&D, IT), která je v Parlamentu zodpovědná za hlavní část rozpočtu, zdůraznila, že pro zajištění budoucího růstu a zaměstnanosti jsou potřebné investice. Parlament souhlasil s jejími návrhy na navýšení výdajů na programy související se strategií EU2020.

 

Parlament nesouhlasí s financováním unijního programu jaderné fůze ITER pomocí prostředků vyčleněných pro vědu a výzkum v rámci 7. rámcového programu pro vědu a výzkum jak navrhují Komise s Radou. Vzhledem k tomu, že myšlenka tohoto megaprojektu byla předložena k diskuzi v průběhu stávajícího víceletého finančního rámce, se poslanci domnívají, že by měl být financován pomocí dodatečných finančních prostředků a nikoli pomocí prostředků odebraných jiným výzkumným projektům.

 

Politika soudržnosti (okruh 1B)

 

V rámci politiky směřující k větší soudržnosti mezi regiony EU europoslanci obnovili návrh Komise, který chtěly členské státy seškrtat.

 

Zemědělství a životní prostředí (okruh 2)

 

Parlament souhlasil s přidáním 250 milionů eur do fondů pro mimořádné události pro producenty ovoce a zeleniny. Tyto peníze mají do budoucna zamezit krizím jako loňské krizi spojené s bakterií EHEC, a odškodnit zemědělce v případě dalších krizí.

 

Poslanci silně bránili systém "potraviny potřebným", který poskytuje jídlo potravinovým bankám a u kterého Rada blokuje nový právní základ.

 

Svoboda, bezpečnost, právo a občanství (3A a 3B)

 

Parlament vyjádřil nesouhlas se škrty, které navrhla Rada u Evropského fondu pro uprchlíky, Evropského návratového fondu a Fondu EU pro vnější hranice (45 milionů eur). Rozpočet pro agenturu pro ochranu vnějších hranic Frontex by měl být navýšen o rezervu ve výši 25 milionů eur, říkají poslanci, protože tyto prostředky mohou být potřeba pro námořní hraniční kontroly ve Středozemním moři a posílení dohledu na řecko-turecké hranici. Právě minulý měsíc byly pro tyto účely do rozpočtu pro rok 2011 přidány dodatečné prostředky a poslanci se domnívají, že do konce roku nemusí dojít ke zlepšení situace.

 

Zahraniční věci (okruh 4)

 

Europoslanci schválili posílení pomoci Palestině, blízkovýchodního mírového procesu a Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků (UNRWA) o 100 milionů eur. Schválili také 27 milionů eur na nástroj rozvojové spolupráce pro Asii a Latinskou Ameriku, přidali 3 miliony eur na volební pozorovatelské mise a 3 miliony eur pro komunitu tureckých Kypřanů. Na financování těchto položek poslanci seškrtali jiné, například policejní misi EU v Afghánistánu a položku pro mimořádná opatření v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP).

 

Administrativa (okruh 5)

 

Zpravodaj pro rozpočet Evropského parlamentu a dalších institucí, José Manuel Fernandes (EPP, PT), navrhl další škrty v rozpočtu Parlamentu. Parlament se rozhodl pro nárůst pod hranicí inflace o 1,44% a zároveň chce efektivněji využívat prostředky, které má k dispozici. Návrh nyní zahrnuje také přijetí osmnácti nových poslanců v důsledku Lisabonské smlouvy. Pokud by byly  tyto náklady vyřazeny, nárůst rozpočtu by byl pouze 0,8%. Snížení výdajů chtějí poslanci docílit ušetřením prostředků na překladatelské a tlumočnické služby, hlasovali také pro snížení cestovních nákladů o 5%, například zmenšením počtu letů v business třídě. Veškeré náhrady budou zmraženy na úrovni roku 2011.

 

Procedura: rozpočet

Rozpočet − 26-10-2011 – 15:23
Plenární zasedání 

Zdroj: © Evropská společenství, http://www.europarl.europa.eu/