KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obchodování s živými zvířaty

04/11/11
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Díky úrovni našeho veterinárního dozoru a velmi dobré nákazové situaci je v zemích EU zájem o naše chovná i jatečná zvířata. Svědčí o tom například údaje ze systému TRACES, kde se objevují zajímavá čísla. Například pokud jde o skot, převažuje export nad importem.

 

Od počátku roku putovalo například do Německa 3 841 kusů skotu a dovezeno bylo 1 645, do Nizozemska 3 019 a importováno bylo 2 054 kusů. Do Belgie bylo exportováno 2 545 a nedovezeno odsud nebylo nic, do Slovinska směřovalo 2 411 kusů, a dovezeno bylo 24 kusů.

 

Nejvíce prasat bylo exportováno do Maďarska, celkem 9 987, a dovezeno nebylo nic. Do Německa směřovalo 3 196, ale dovezeno bylo 143 794, zde je situace opačná. Podobné to je i s živou drůbeží, kdy z ČR bylo do zemí EU exportováno 8 199 698 kusů, a dovezeno bylo 31 526 826 kusů.

 

Intrakomunitární trh má svá specifika a záleží na schopnosti uplatnit se na tomto náročném trhu. Nicméně lze potvrdit, že Státní veterinární správa ČR pomáhá vytvářet pro naše chovatele dobré podmínky, na jejichž základě mohou svou produkcí, pokud jde o zdravotní stav chovaných zvířat, směle konkurovat vyspělým zemím.

A jak probíhá obchodování, export? Všechny zásilky musí odbavovat úřední veterinární lékař, který zkontroluje zdravotní stav zvířat, jejich označení a evidenci, musí zkontrolovat také veterinární certifikáty a zároveň posoudit dopravní prostředek z hlediska vhodnosti pro přepravu daného druhu a kategorie zvířat a dále dokumenty vztahující se k přepravci. A je to náročné, neboť mnoho zásilek je z pochopitelných důvodů, především kvůli pohodě zvířat, odbavováno v ranních a večerních hodinách a ve dnech volna. Obdobným způsobem je kontrolován i import.