KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Petr Bendl schválil sazby pro národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) pro rok 2011

28/11/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

24.11.2011 – Celkem půjde v roce 2011 do českého zemědělství prostřednictvím národních doplňkových plateb 1 284 306 921 korun. Ministr Petr Bendl podepsal výši sazeb pro jednotlivé sektory.

 

Peníze z národních doplňkových plateb podpoří citlivé sektory: chmel, brambory pro výrobu škrobu, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka, ovce a kozy.

 

Top-Up 2011

Sazba

Kč/jednotka

Počet

jednotek

Celkem Kč

Chmel

7540,90

5577,16 ha

42056806

Přežvýkavci

   910,80

1011590,05 VDJ

921356218

Krávy bez trž. produkce mléka

1393,80

172619,60 VDJ

240597199

Ovce/kozy

650,80

19130,85 VDJ

12450358

Brambory pro výrobu škrobu – platba spojená s produkcí

1641,40

33660,00 t

55249524

Brambory pro výrobu škrobu – platba oddělená od produkce

378,80

33254,53 t

12596816

Celkem

 

 

1284306921

 

Národní doplňkové platby (Top-Up) jsou poskytovány k jednotné platbě na plochu zemědělské půdy (SAPS).