KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lacrum Velké Meziříčí – po půl roce od převzetí zemědělskými vlastníky

04/11/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Rolnická družstevní mlékárna byla ve Velkém Meziříčí založena již v roce 1933. Od roku 1960 byla mlékárna přes 30 let  součástí koncernového podniku Lacrum Brno. Jejím úkolem bylo především  zásobovat prodejny Jednoty v blízkém i vzdálenějším okolí kvalitními a čerstvými mlékárenskými výrobky.

Mlékárna Lacrum dnes  Velké Meziříčí navazuje na tradiční kvalitu výroby holandských typů sýrů (např. známý Eidam), která byla v podniku zavedena za druhé světové války holandskými odborníky.  Dlouhá léta je zákazníky pro svou kvalitu oceňována zejména Eidamská cihla v tradičním půlkulatém tvaru. Do sortimentu těchto  polotvrdých přírodních sýrů patří Eidam s 30% tuku v sušině, znalci oceňují  variantu s 45%  nebo Goudu s 48% tuku v sušině. Velmi oblíbené jsou i bukovým kouřem  uzené sýry.  Všechny sýry jsou také plátkovány a hygienicky baleny. Kromě standardního sortimentu určeného pro maloobchod mlékárna vyrábí na zakázku speciality určené pro gastronomii a další potravinářské výroby.   Základní nabídku mlékárny doplňuje čerstvě stloukané máslo a tvarohy. Kraj Vysočina patří k ekologicky nejčistším oblastem republiky. Lacrum Velké Meziříčí  proto zpracovává vybrané mléko z ekofarem na opravdu výjimečné  Bio sýry, Bio tvaroh a Bio máslo.

Vysoká jakost výrobků je potvrzena také certifikovaným systém řízení jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001:2009.

V květnu 2011 se vrátila mlékárna ve Velkém Meziříčí opět do rukou zemědělských vlastníků.  V Lacrumu Velké Meziříčí tím dochází k mimořádně výhodnému spojení zemědělského prvovýrobce a zpracovatele. Takováto spojení úspěšně fungují například v Německu. Pokud je dodavatel mléka zároveň jeho zpracovatelem, je sjednocen společný zájem na kvalitě suroviny – mléka i konečných produktů mlékárny.  Toto propojení se ukazuje jako posilující  v obdobích, která jsou  díky levným dovozům sýrů ze zahraničí obtížná zejména pro menší mlékárny.  V druhé polovině tohoto roku český trh prochází právě takovýmto obdobím.  Čeští spotřebitelé již dávají přednost kvalitním výrobkům z domácí zemědělské produkce . V tom je velká šance  pro mlékárnu Lacrum Velké Meziříčí. Důležitým základem pro úspěšný rozvoj mlékárny v budoucnu jsou její lidé,  zkušení  mlékařští odborníci a sýraři, kteří dávají do práce své srdce a kterých má mlékárna naštěstí dostatek.