KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Další rok včelařského programu byl v České republice úspěšně ukončen

04/11/11
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 

25.10.2011- Dle Evropské legislativy je 15. říjen 2011 konečným termínem pro výplatu dotací poskytovaných v rámci tříletého včelařského programu za rok 2011.

 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) tento termín výplat dodržel a veškeré platby v částce 61 231 000 Kč odešly na účet Českému svazu včelařů. Dotace jsou financovány z 50 % z prostředků EU a z 50 % rozpočtu ČR. V roce 2011 bylo na včelařská opatření vyčleněno celkem 62 653 000 Kč, což je o 11 % více než v roce 2010.

 

Dotace byly poskytnuty chovatelům včel (registrovaným v ústřední evidenci vedené dle plemenářského zákona) prostřednictvím žadatele o dotaci, kterým je Český svaz včelařů, o.s. a to na celkem pět opatření.

 

  1. Technická pomoc – 34,4 mil Kč
  2. Boj proti varroáze – 11,112 mil Kč
  3. Racionalizace kočování včelstev – 5, 017mil Kč
  4. Úhrada nákladů na rozbory medu – 1, 837mil Kč
  5. Obnova včelstev – 8, 805mil Kč

Dotace v roce 2011 byly poskytovány podle nařízení vlády č. 197/2005, Sb. v aktualizovaném znění, které rozpracovává tzv. Národní včelařský program České republiky schválený Evropskou komisí pro období 2011 – 2013. Z letošní přidělené částky bylo využito 98 % finančních prostředků.