KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Alokace místních akčních skupin na rok 2012

25/11/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Dne 16. 11. 2011 schválil ministr zemědělství alokace pro místní akční skupiny vybrané k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR na rok 2012.

 

Roční alokace na místní akční skupinu se skládá z pevného základu a bonusu. Základ je tvořen částkou, která je pro každou MAS v dané výběrové skupině stejná a je vypočtena jako poměr poloviny alokace k počtu MAS. Bonus představuje druhou polovinu celkové roční alokace na danou skupinu MAS. Skládá se z počtu obyvatel dané MAS a počtu bodů udělených Hodnotitelskou komisí v rámci hodnocení činnosti MAS předcházejícího roku. Tento postup výpočtu alokací byl schválen Monitorovacím výborem PRV a prodiskutován s Národní sítí Místních akčních skupin ČR. 

 

Od počátku byla Monitorovacím výborem PRV schválena zásada oddělených rozpočtů jednotlivých skupin MAS v poměru 60 % alokace pro 48 MAS a 40 % alokace pro 32 MAS. Financování MAS 32+ bylo zajištěno přesunem finančních prostředků z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy ve výši 5 205 236 EUR na rok. Dne 4. 4. 2011 odsouhlasil Monitorovací výbor PRV přesun dalších finančních prostředků ve prospěch MAS 32+, a to z opatření III.3.1. Vzdělávání a informace v celkové výši 3 830 021 EUR. Na rok 2012 bude pro MAS 32+ alokována polovina z této částky, druhá polovina bude použita pro alokaci v roce 2013. Všechny částky se odvíjí od finančního plánu pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, který je stanoven v programovém dokumentu.

 

Výše roční alokace pro jednotlivé skupiny MAS

Místní akční skupiny vybrané v roce 2008 (48 MAS) mají přiděleno 60 % alokace roku 2012, tj. 13 927 683 EUR. Po přepočtu říjnovým kurzem DG Budget (dle DG Budget 24,563 Kč/EUR) se jedná o částku 342 105 679 Kč.

 

Pro místní akční skupiny vybrané v roce 2009 (32 MAS) se v roce 2012 rozděluje finanční balíček, který je tvořen 40 % alokace roku 2012 a polovinou ze 40 % alokace roku 2009, tj. celkem 335 297 997 Kč.

 

Roční alokace pro Místní akční skupiny dodatečně vybrané v roce 2009 (MAS 32+) činí 174 894 616 Kč.

 

Místní akční skupiny navíc mohou použít nevyčerpané prostředky z předcházejících let, jejich převod probíhá automaticky z roku na rok. Konkrétní výši alokace, kterou MAS může závazkovat na projekty konečných žadatelů, je uvedena na Portálu Farmáře.

 

Konkrétní částky alokací pro jednotlivé MAS naleznete v přílohách k této zprávě.

 

Přílohy


Alokace na rok 2012 pro 48 MAS  (PDF, 232 KB)

Alokace na rok 2012 pro 32 MAS  (PDF, 270 KB)

Alokace na rok 2012 pro MAS 32+  (PDF, 325 KB)