KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpřesnění Zásad pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2011

18/10/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Čj. 165578/2011-MZE-17253
Zpřesnění Zásad, kterými se na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2011

 

1. Ruší se text v kap. 1.9. Huculský kůň

Doplňuje se text:
do 12 000,- Kč na klisnu huculského koně zařazenou do Národního programu, která se ohřebila v období od 1.1.2010 do 30.9. 2011 po hřebci shodného plemene uznaném jako genetický zdroj nebo byla po úspěšných výkonnostních zkouškách typu „A“ v roce 2011 za genetický zdroj poprvé uznána a zařazena do Národního programu, do 12 000,- Kč na hřebce huculského koně zařazeného do Národního programu, po kterém se v období od 1.1.2010 do 30.9.2011 narodila minimálně 3 hříbata z klisen zařazených do Národního programu a koeficient příbuznosti těchto hříbat nepřekročil hranici F(x) = 4,5.

2. Ruší se text v kap. 4.1.
Subjekt: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., 104 00 Praha Uhříněves
Maximální výše dotace: do 100% prokázaných nákladů, maximálně však do limitu 6 000 000,- Kč

Doplňuje se text:
Subjekt: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., 104 00 Praha Uhříněves
Maximální výše dotace: do 100% prokázaných nákladů, maximálně však do limitu 7 000 000,- Kč

do 12 000,- Kč na klisnu huculského koně zařazenou do Národního programu, která se ohřebila v období od 1.10.2010 do 30.9. 2011 po hřebci shodného plemene uznaném jako genetický zdroj nebo byla po úspěšných výkonnostních zkouškách typu „A“ v roce 2011 za genetický zdroj poprvé uznána a zařazena do Národního programu, do 12 000,- Kč na hřebce huculského koně zařazeného do Národního programu, po kterém se v období od 1.10.2010 do 30.9.2011 narodila minimálně 3 hříbata z klisen zařazených do Národního programu a koeficient příbuznosti těchto hříbat nepřekročil hranici F(x) = 4,5.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR