KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělec v Polsku

20/10/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Ve dnech 24. a 25. září uspořádala Agrární komora Polské republiky pravidelné setkání zástupců agrárních komor z Visegrádské čtyřky ve vesničce Spala. Termín a místo nebylo vybráno vůbec náhodně. Vesnička leží sto kilometrů jižně od Varšavy, uprostřed hlubokých lesů. Místo je jako stvořeno k rekreaci a také se k tomuto účelu bohatě využívá. Je vybaveno kvalitním ubytováním a spoustou sportovišť.

 

V posledních pěti letech si toto místo vybírají i polští zemědělci pro slavnostní uspořádání celostátních dožínek, nad kterými si bere záštitu polský prezident. A jinak tomu nebylo i v letošním roce.

V sobotu v odpoledních hodinách uspořádala polská agrární komora seminář na téma společná zemědělská politika Evropské unie po roce 2013. Bylo podnětné a zejména poučné poslechnout si názory řadových členů komory. Jako červená nit se vinula diskusními příspěvky problematiky dotací.

Důvod pro diskusi na toto téma je více než jasný. Osmdesát procent polských farem má velikost do deseti hektarů. Na těchto malých hospodářstvích pracují vesměs rodinní příslušníci majitele. Potřeba technologických inovací je vzhledem k velikosti hospodářství velmi malá. Proto ten důraz na 1. pilíř systému dotací. I tak je důchodová situace malých hospodářství velmi svízelná a výnosy ze zemědělské činnosti většinou nestačí pokrývat ekonomickou potřebu rodiny hospodáře.

Neutěšený stav významné části polského zemědělství je vidět při jízdě polskou krajinou. Traktory nižších výkonových řad, nevýkonné závěsné nářadí, výrazná potřeba ruční práce. Na parcelách, které byly vidět kolem silnice, si lze jen těžko představit výkonnou mechanizaci, která se běžně vyskytuje na českých polích.

 
Polské zemědělce asi čekají škrty v národní podpoře

O co méně výkonné hospodářství je, o to větší jsou nároky na různé subvence. Je zcela běžnou záležitostí, že stát platí za občany pracující v zemědělství zákonné odvody na sociální, zdravotní a důchodové pojištění. Za situace, kdy v polském zemědělství pracuje přibližně osmnáct procent práce schopného obyvatelstva, je to obrovská zátěž pro polský státní rozpočet.. Tuto skutečnost si velmi dobře uvědomuje polský ministr zemědělství Marek Sawicki. Jeho vystoupení bylo vystoupením člověka, který zemědělství rozumí v širokých souvislostech. Který chápe a rozumí potřebám svých zemědělců. Který však zároveň musí hledat východiska ze situace, kdy každé řešení bude v jistém smyslu tu více, tu méně bolestivé.

Naproti tomu vystoupení některých jiných řečníků bylo až úsměvné. Své představy, nad kterými zůstává rozum stát, prezentovali jako nepřekročitelný požadavek. Vzápětí jsme se dozvěděli, že se blíží v Polsku volby a zemědělci jsou významnou voličskou silou.

 

Hrdost na tradici


V neděli dopoledne bylo standardní jednání zástupců Visegrádské čtyřky, aby pak mohlo následovat v určitém slova smyslu vyvrcholení naší návštěvy v Polsku. Co určitě můžeme Polákům závidět a z čeho bychom si měli vzít příklad, je jejich vztah k tradicím. Na začátku dožínkové slavnosti nemohla chybět slavnostní mše svatá, kterou celebrovali nejvyšší polští duchovní. Následoval slavnostní průvod, předlouhý průvod, v čele kterého jel ve vyzdobeném kočáře prezident republiky spolu s manželkou. Muži, ženy, ale i děti v průvodu se nestrojeně veselili a zároveň z nich vyzařovala neskutečná hrdost. V tom okamžiku jsem poznal, co je to být zemědělcem v Polsku.

Jindřich Šnejdrla
Agrární komora ČR