KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Spolupráce Agrární komory ČR a Energetického regulačního úřadu

26/10/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Představitelé Agrární komory ČR a Energetického regulačního úřadu se dohodli na dlouhodobé užší spolupráci související s připravovaným zákonem o podporovaných zdrojích energie, zejména v oblasti bioplynových stanic, kde jsou pro výrobu elektřiny využívány především účelově pěstované zemědělské plodiny.

 

Podmínky pro podporu výroby elektřiny z bioplynových stanic ukládá  vyhláška č. 482/2005 Sb., která se stanovuje parametry a druhy biomasy a dále způsoby jejího využití. Výše podpory výroby elektřiny z bioplynových stanic je určena cenovým rozhodnutím ERÚ.

 

Představitelé Agrární komory ČR, kteří v pěstování energetických plodin vidí i jednu z alternativ českého zemědělství a možnou cestu rozvoje jednotlivých regionů, smysluplné využití půdního fondu, navrhli ERÚ součinnost při ověřování druhů biomasy určených jako palivo pro bioplynové stanice. Cílem budoucí spolupráce je zabránit spekulacím v oblasti účelově pěstovaných zemědělských plodin.

 

Jak uvedla předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková „Výměnu informací s Agrární komorou související s rozvojem bioplynových stanic velice vítám. Znalost konkrétního prostředí a podmínek v zemědělství je velice cenná a považuji ji za další krok v tom smyslu, aby se již nemohla opakovat situace jako při budování slunečních elektráren. Vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie musí být v souladu s Národním akčním plánem a závazky ve vztahu k EU, výroba elektřiny z těchto zdrojů však nesmí ve svém důsledku přinášet neúměrně vysoké dodatečné náklady na její výrobu a tím zvyšovat konečnou cenu elektrické energie pro všechny skupiny zákazníků.“

 

Jarmila Lehnerová, tisková mluvčí