KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Reformy DPH se mají zaměřit na podvody, pomoc malým firmám a podporu ekologických produktů, říká EP

18/10/11
viz. zdroj

Zdroj: © Evropská společenství http://www.europarl.europa.eu/

 

Prokazování podvodů, osvobození neziskových organizací a malých firem od DPH a nižší sazby pro ‚zelené‘ výrobky jsou mezi nejdůležitějšími návrhy usnesení o budoucím systému DPH přijatém ve čtvrtek. Poslanci také vyzývají k silnější roli Komise při prosazování harmonizace DPH, která by měla zvýšit efektivitu a snížit administrativní zátěž podniků.

 

Zpráva je odpovědí na zelenou knihu Komise o budoucnosti DPH, která byla zveřejněna v prosinci 2010 a bude příspěvkem do budoucí Strategie budoucnosti DPH, která by měla být zveřejněna do konce tohoto roku.

 

Zpravodaj David Casa (EPP, MT) řekl ve čtvrteční rozpravě před hlasováním: "Zástupci některých podniků, se kterými jsem hovořil, mi řekli, že dávají přednost obchodování se zeměmi mimo EU, protože procedury DPH jsou v nich jednodušší. Toto by nemělo pokračovat. Musíme zjednodušit a zlepšit naši infrastrukturu a zároveň dát prioritu boji proti podvodům, které naše země stojí každý rok miliardy."

 

Vyšší příjmy ale také pobídky pro podniky

Hlavním cílem usnesení je zajistit zachování příjmů z DPH na dostatečné úrovni a přitom nezadusit užitečnou činnost. Toho lze dosáhnout zejména bojem proti podvodům (které v současnosti stojí 100 miliard euro v podobě ušlého zisku) a snížením nepřeberného množství různých výjimek a sazeb. Zároveň je třeba vypracovat inteligentní systém na úrovni EU, který zjednoduší život poctivým podnikatelům a legitimním neziskovým organizacím při poskytování jejich zboží a služeb.

 

Neziskový sektor a malé podniky

Usnesení vyzývá Komisi, aby navrhla mechanismus umožňující členským státům, jež si přejí posílit občanskou společnost, osvobodit od DPH všechny nebo většinu činností a transakcí, které tyto organizace provádějí.

 

Žádá také Komisi a členské státy, aby zvážily zavedení limitu pro výjimku z DPH pro malé a střední podniky pro celou Unii, v zájmu snížení administrativní zátěže a nákladů a zajištění jednoduššího přístupu na vnitřní trh.

 

"Zelenější" DPH

 

Usnesení volá po strategii "zelené" DPH, která by snížila sazby pro výrobky šetrné k životnímu prostředí a učinila je tak konkurenceschopnějšími vůči neekologickým alternativám, které jsou vyráběny levněji.

 

Odkaz: 20111012IPR29115, Daně − 13-10-2011 – 13:14, Plenární zasedání