KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Odhady sklizně – operativní zpráva k 15.9.2011

13/10/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ 12.10.2011

 

 

KOMENTÁŘ

Na základě zjišťování k 15. září 2011 odhaduje Český statistický úřad sklizeň obilovin ve výši 8 200 tis. tun při průměrném výnosu 5,62 t/ha. Proti skutečnosti roku 2010 to znamená zvýšení hektarového výnosu o 0,89 t/ha a produkce o 1 333 tis. tun. Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno ve výši 867 tis. tun je ve srovnání s loňskou úrovní vyšší o 174 tis. tun, tj. o 25,2 %.

 

Očekávaná produkce brambor celkem (při započítání výsledků raných brambor odhadovaných v červenci) dosáhne 786 tis. tun (index 118,2 %) při průměrném výnosu 29,72 t/ha (loni 24,56 t/ha), z toho brambor ostatních 662 tis. tun (výnos 31,29 t/ha; loni 25,19 t/ha). Odhad produkce cukrovky technické dosahuje 3 471 tis. tun, tj. v porovnání s minulým rokem o 406 tis. tun (o 13,2 %) více. Hektarový výnos se očekává ve výši 59,51 t/ha a je o 5,15 t/ha vyšší než v roce minulém.

 

Hektarový výnos řepky 2,88 tun se zvýšil v porovnání se skutečností v roce 2010 o 0,05 tun na jeden hektar, tj. o 1,8 %. Celková produkce řepky se očekává ve výši 1 077 tis. tun, tj. o 34 tis. tun (o 3,3 %) více než skutečnost v roce 2010.

 

Poprvé byla v letošním roce odhadována produkce pícnin. Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž dosáhne při očekávaném hektarovém výnosu 39,50 tun 7 804 tis. tun, tj. o 1 903 tis. tun více než loni. Hektarový výnos 39,50 t/ha je o 6,46 t/ha (tj. o 19,6 %) vyšší než v loňském roce. Nižší je předpokládaná produkce sena víceletých pícnin. Produkce sena jetele červeného dosahuje 312 tis. tun (index 92,5 %) a vojtěšky 498 tis. tun (index 94,4 %). Odhadovaný výnos jetele červeného je 7,21 t/ha (loni 7,52 t/ha) a výnos vojtěšky je 8,14 t/ha (loni 8,01 t/ha).

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

 

Metodické vysvětlivky
Komentář

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2011

porovnání s výsledky v roce 2010
celkem

kraje


pšenice
ječmen
žito, oves, triticale
základní obiloviny, kukuřice na zrno, obiloviny celkem 
brambory
cukrovka technická, řepka, mák
slunečnice, soja, hořčice
pícniny
mrkev, květák, zelí
okurky salátové, rajčata, cibule
ovoce
chmelnice, vinice

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů

Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, ostatní obiloviny – výnosy
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, ostatní obiloviny – produkce
Brambory, cukrovka technická, kukuřice na zeleno a siláž – výnosy
Brambory, cukrovka technická, kukuřice na zeleno a siláž – produkce

 

Informace ke stažení