KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Francouzský ministr zemědělství v Praze jednal s náměstkem ministra zemědělství ČR

11/10/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Minulý týden ministerstvo zemědělství ČR navštívil francouzský ministr zemědělství Bruno Le Maire, aby s náměstkem ministra zemědělství ČR Jurajem Chmielem projednal aktuální resortní otázky, zejména v Evropě intenzivně diskutovaný program potravinové pomoci pro nejchudší obyvatele EU a nadcházející reformy Společné zemědělské politiky.

 

Delegace si vyměnily názory na budoucnost evropského potravinového programu, který se po očekávaném vyčerpání zemědělských přebytků v unijních intervenčních skladech v příštím roce ocitne bez hmotných zdrojů a měl by být saturován přímým nákupem produktů na volném trhu. Diskutován byl i nový návrh evropské komise pro tento program pro roky 2012 a 2013. Vzhledem k evropskému významu zmíněného programu se bude touto otázkou a pozicí ČR v následujících týdnech zabývat vláda ČR.

 

V otázkách budoucnosti SZP panuje mezi oběma stranami shoda na tom, že společná zemědělská politika EU se po nadcházejících reformách musí stát politikou jednodušší, spravedlivější a více orientovanou na konkurenceschopnost evropského zemědělství a potravinářství. Obě strany se dohodly, že budou společně prosazovat reálné zjednodušení SZP a postaví se hrozícímu zvyšování byrokracie, které dosavadní úvahy Evropské komise přinesly. To se týká i tzv. ozeleňování SZP prostřednictvím zavádění nových požadavků na zemědělce, a které podle názoru české strany musí být rozumné a proveditelné, bez zbytečné administrativy. ČR dlouhodobě prosazuje nastolení spravedlivých podmínek v celé EU, a proto náměstek Chmiel požádal ministra zemědělství Francie, aby podpořil zohlednění modernizačních potřeb nových členských států při plánovaném stanovování tzv. národních obálek na rozvoj venkova pro období po roce 2013. Obě strany se dohodly na prohloubení spolupráce i v návaznosti na aktuální akční plán strategického partnerství mezi ČR a Francií, který premiéři obou zemí podepsali letos v únoru v Paříži. „Ustavíme společnou pracovní skupinu zemědělských expertů, která se bude zabývat aktuálními resortními tématy a usnadní prosazování společných zájmů,“ řekl náměstek Chmiel.

 

„Jako klíčová pro obě země se ukázala také otázka budoucí konkurenceschopnosti evropských podniků nejen uvnitř EU, ale zejména vůči konkurentům ze třetích zemí.  Zde hrozí, že některá opatření jako zavádění omezení plateb pro velké podniky nebo nesystémové požadavky na ozelenění SZP dále vystaví evropské zemědělské podnikatele další nerovné konkurenci dovozů ze zemí mimo EU. Již dnešní podmínky nutí evropské podniky přesídlovat na jiné kontinenty a dovážet do EU produkci vznikající při nižších nákladech na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a pohodu zvířat. Kromě jiného to má dopad i na snižování zaměstnanosti v zemích EU. Dohodli jsme se, že ministři zemědělství ČR a Francie navštíví společně komisaře EU pro zemědělství Daciana Ciolose a seznámí ho s postojem k této nanejvýše aktuální otázce,“ řekl po jednání náměstek Chmiel.