KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Francouzské máslo bylo prošlé a nejen to

21/10/11
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj nepropustila do tržní sítě zásilku pěti tun mraženého másla původem z Francie, neboť bylo prošlé a žluklé.

Dne 21. 9. 2011 byla do ČR doručena zásilka 5 000 kg mraženého másla původem z Francie. V rámci kontroly v místě určení KVS pro Ústecký kraj zjistila, že se jedná o zboží s prošlým datem spotřeby. Takové zboží nesmí být v souladu s nařízení EP a R (EU) č. 178/2002 určeno k výživě lidí, neboť taková potravina není považována za bezpečnou. Navíc byly odebrány úřední vzorky, které prokázaly překročení peroxidového čísla (limit 0,3 mekv O2/kg, naměřené hodnoty 0,55 mekv O2/kg). Dalším šetřením bylo zjištěno, že máslo bylo zamraženo nikoli francouzským výrobcem, ale další francouzskou firmou, která zásilku nakonec do ČR dovezla. Celá zásilka byla okamžitě pozastavena a bude buď neškodně odstraněna, tj. zlikvidována v asanačním podniku, nebo vrácena zpět francouzskému dodavateli.

O případu nevyhovujícího francouzského másla SVS ČR informovala ostatní státy EU systémem rychlého varování RASFF.

A kdo by chtěl více vědět o peroxidovém čísle, tak Jan Velíšek, (Chemie potravin 1, 2002) uvádí, že peroxidové číslo je ukazatelem obsahu primárních produktů oxidace tuku, které vyvolávají charakteristické pachuti u másla či jiných tuků. Je tedy ukazatel čerstvosti tuků obecně. Během skladování tuků se mohou zhoršovat zejména senzorické vlastnosti a to díky oxidačním, hydrolytickým a následným ketonovým reakcím. Takové pochody se označují jako žluknutí. Oxidované tuky mají sice nízkou akutní toxicitu, ovšem při vyšším příjmu takových tuků se zvyšuje riziko vzniku aterosklerotických usazenin v cévách a mohou usnadnit vznik zhoubného nádorového bujení. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR