KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Colu, pijeme Colu … Všichni tu samou?

18/10/11
viz. zdroj

Zdroj: © Evropská společenství, http://www.europarl.europa.eu/

 

   
Stejná láhev, různý obsah ©BELGA/Belpress


Asi jste sami zaznamenali nedávné pozdvižení okolo rozdílné kvality "stejných" potravin v různých zemích Evropské unie. Poslanci Evropského parlamentu se této otázce věnovali již několikrát, naposledy v interpelaci rumunské lidovecké poslankyně Oany Antonescu.

 

Nedávné testy provedené Asociací spotřebitelů Slovenska, která zkoumala kvalitu vybraných potravinářských výrobků známých značek (Coca-Cola, Nescafé a Milka) v osmi členských zemích (Německu, Rakousku, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku), ukázaly, že složení výrobků se zem od země liší. Pouze čokoláda Milka měla ve všech testovaných zemích stejné složení.

 

Minulý týden se Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zabýval interpelací Oany Antonescu, která chtěla znát postoj Komise k výsledkům testů.

Zástupce Komise Jérôme Lepeintre vysvětlil, že výrobci mění složky potravin podle kupní síly, chuti a tradice v jednotlivých zemích. Například Nutella je ve Francii vláčnější než ta německá, protože francouzský chléb je obvykle měkčí a víc se drobí než chléb německý‎. EU by neměla určovat receptury, řekl, ale spotřebitelé by měli být informováni o složení potravin.

 

Oana Antonescu upozornila, že spotřebitelé jsou si rozdílů v kvalitě vědomi. Její rodina a přátelé ji například žádají, aby jim koupila v Bruselu "to lepší". Poslankyně je přesvědčena, že by se spotřebitelé neměli dělit na 1. a 2. třídu.

 

Český‎ sociálnědemokratický‎ poslanec Pavel Poc uvedl, že se ho lidé na tento problém ptají každý den. “K čemu je Evropská unie, když nedokáže ochránit svoje občany proti takovémuto druhu podvodů”, tlumočil pocity sv‎ých voličů.

 

Maďarský‎ lidovecký‎ poslanec János Ader, zdůraznil, že někteří výrobci  skutečně přiznali, že pro trhy východní Evropy používají levnější přísady. Spotřebitele však ponechávají ve víře, že je takový‎ výrobek je stejný jako na trzích západních, když "vypadá stejně, a je tak i inzerován  – kvalita ale tak dobrá není."

 

Oana Antonescu vyjádřila politování, že neexistuje žádný "evropský právní předpis, který‎ by trestal diskriminační chování" a požadovala, že by Komise "měla provádět další průzkumy a studie" v této oblasti a to rychle.

 

Otázka Oany Antonescu týkající se dvojí kategorie potravin nebyla prvním úsilím poslanců Evropského parlamentu věc napravit. Už v červnu interpelovaly Komisi nezávisle na sobě dvě české poslankyně, Zuzana Roithová za lidovce a sociální demokratka Olga Sehnalová. Jejich otázky i odpověď Komise najdete v odkazech.

Odkaz : 20111007STO28689

Spotřebitelé − 11-10-2011 – 09:45