KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tři sektorové rady pro zemědělství

30/09/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Zaměstnavatelé v akci – sektorové rady v zemědělství

Také zaměstnavatelé v zemědělství se potýkají s problémy v oblasti lidských zdrojů. Trápí je nejen vyšší věkový průměr pracovníků a úbytek zájmu ze strany mladých lidí, ale také nevyhovující kvalifikační struktura pracovní síly.

 

A právě to se snaží řešit sektorové rady, které sdružují zástupce zaměstnavatelů jednotlivých sektorů národního hospodářství. Pro odvětví zemědělství byly ustaveny a v rámci projektu NSP II licencovány tři sektorové rady – Sektorová rada pro zemědělství, Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí a Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství. Mají v tuto chvíli kolem 35 členů a spolupracují s řadou dalších zástupců zaměstnavatelů.

Odborníci zapojení do činnosti těchto platforem společně monitorují trh práce a identifikují vývojové trendy a změny, vyměňují si informace o potřebách sektoru zejména ve sféře rozvoje lidských zdrojů. Zároveň se snaží různými prostředky aktivně podporovat vzdělávání a rozvoj odborných dovedností, které se při analýze profesních kvalifikačních potřeb v zemědělském sektoru ukazují jako nejpotřebnější a zároveň nejvíce nedostatkové. Kvůli prosazování potřeb konkrétního sektoru rovněž komunikují se státními a vzdělávacími institucemi. Sektorová rada má za pomoci řady dalších spolupracovníků možnost navrhnout strukturu kvalifikací a vytvářet jejich hodnotící standardy, které jasně popíší, co má pracovník s danou kvalifikací znát a umět. Schválené výstupy jsou pak veřejně k dispozici v podobě katalogu povolání v rámci Národní soustavy povolání a databáze kvalifikačních a hodnotících standardů v rámci Národní soustavy kvalifikací (více na www.nsp.cz a www.narodni-kvalifikace.cz).