KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Problematika pokryvnosti půdy v rámci půdoochranných technologií – GAEC 2

23/09/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Na základě výsledků jednání byly stanoveny limity pokryvnosti půdy pro splnění podmínky půdoochranné technologie na erozně ohrožených půdách.

 

Silně erozně ohrožené půdy (SEO):

Při zakládání porostů obilnin a řepky olejné na SEO plochách PB/DPB s využitím půdoochranných technologií platí podmínka dodržení stanovené min. 30% pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky.

 

Mírně erozně ohrožené půdy (MEO):

Při zakládání porostů širokořádkových plodin na MEO plochách PB/DPB s využitím půdoochranných technologií platí podmínka dodržení stanovené min. 20% pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky. Do 30. června musí být zachována ještě min. 10% pokryvnost půdy rostlinnými zbytky a po 1. červenci musí být vizuelně prokazatelné, že při zakládání porostu byla použita půdoochranná technologie.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR