KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mimořádné kontroly obchodované drůbeže měly efekt

23/09/11
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

19. září 2011 – Během mimořádné kontrolní akce v době od 30. 5. do 31. 8. zkontrolovali veterinární inspektoři 388 zásilek, což činilo 1 275 tun drůbežího masa, a výrobků z něj, uváděného na český trh.

Šlo o mimořádné kontroly drůbežího masa a výrobků z drůbežího masa v rámci intrakomunitárního trhu. Zkontrolovány byly zásilky drůbežího masa a výrobků z něj nejen ze členských států EU, ale i ze třetích zemí. U 15 zásilek, tj. ve 4, 24 % bylo zjištěno porušení legislativních požadavků. Čtyři zásilky byly vráceny do místa původu (2 x drůbeží strojně oddělené maso, celkem 43, 5 tuny a 2 x dělené drůbeží maso čerstvé, celkem 9 tun) a jedna zásilka byla neškodně odstraněna (šlo o masné výrobky, celkem 600 kg.) Všechny zásilky byly původem z Polska.

V ostatních případech byly porušeny legislativní požadavky zejména na průvodní dokumentaci, nebyla splněna informační povinnost příjemců potravin živočišného původu v místě určení, dále byla porušena povinnost kontroly zásilky provozovatelem v místě určení a ve dvou případech byly nevyhovující výsledky laboratorního vyšetření na absorbovanou vodu.

Kromě rutinních kontrol, kdy veterinární inspektoři odebírají vzorky na základě plánu monitoringu a na základě analýzy rizika, počítáme i do budoucna s podobnými mimořádnými kontrolními akcemi, neboť se ukazuje, že smysl určitě mají. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR