KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jde o návrat rovnováhy

27/09/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Poslední dobou agrární mediální atmosféra opět houstne.  V Lidových novinách jsme se mohli dočíst o „Hrůzovládě kolchozního systému“ (po dvaceti dvou letech po revoluci!). Na Agrisu zase píše Svaz marginálních oblastí o  tom, jak ta zlá Agrární komora je proti LFA oblastem. Na Zemědělský svaz útočí další cože si to dovolil psát o neefektivních dotacích na neefektivní ekologické zemědělství atd.

Dovolte mně krátce se k těmto horkým tématům vyjádřit. Na výlevy pana Kříže v Lidových novinách, které dotyčného diskvalifikují nebývalou demagogií a konstrukcí nesmyslů, kterým může uvěřit jenom hlupák, nebudu reagovat. Snad jenom poznamenám, že pan ekonom Kříž se nyní živí mimo jiné tím, že dělá nalejvárnu poslancům PČR o jediné správné energetické politice kmotrů z ČEZ a tudíž samo sebou nemůže strpět troufalost zemědělců, že chtějí stavět bioplynky, že to chtějí dělat sami od výroby surovin až po prodej konečného produktu, tedy elektrické energie. To si jistě dovolují hodně, tomu rozumím.

Čemu ale nerozumím je prezentace dalších témat ze strany malé skupiny zemědělců. Ti by měli být informováni lépe než pan Kříž, který navíc je za svůj svatý boj proti bioplynkám zřejmě zaplacen. Pojďme k dotacím do ekologického zemědělství. Absolutně nic nemám proti produkci kvalitních biopotravin. Tu Agrární komora podporuje. Je známo, že k tomu účelu máme uzavřenu už druhým rokem smlouvu s obchodním řetězcem BILLA a staráme se o zvýšení objemu českých biopotravin v jeho obchodní síti. Můžeme doložit konkrétními údaji kolika výrobcům jsme už pomohli. Ti, kteří něco skutečně vyrábí, si jistě zaslouží podporu. Ale v této době stále větších problémů státního rozpočtu, v době škrtů, v době kdy se ztenčují zdroje například na provoz PGRLF přece není možné strkat hlavu do písku a trvat na nesmyslně založených podporách bioprodukce pro spekulanty, kteří vlastně nic smysluplného neprodukují. Dám příklad. V ČR je nyní 6 344 ha ekologických sadů, víc než třeba chmelnic! Za rok 2009 v nich byl dosažen průměrný výnos 2,4 t/ha ovoce, což je cca 10 až 25% výnosu, který dosahují ovocnáři při pěstování ovoce v šetrné integrované produkci. Odhadujeme, že v letošním roce bude vyplacena na 1 kg produkce v ekologickém režimu podpora 8 až 10 Kč. Údajně naše výměra takto produkujících sadů je vyšší než má Francie, Německo a Británie dohromady. Toto chce někdo obhajovat a podporovat? Nechť to tedy řekne jasně a nahlas a neskrývá se za letité enviromentální fráze.

Příklad druhý. Nedávno jsem na tato témata hovořil s jedním inspektorem UKZUZ, který mně vyprávěl o jednom farmářovi, který produkuje seno a hovězí maso. Nebylo by na tom nic divného, patří to k sobě. Ale v tomto případě se dělá seno v ekologickém režimu a býci se chovají v režimu komerčního chovu. Tak tomu se říká machrovina, komentáře určitě netřeba.

Pokud se týká Agrární komory, která údajně podle Svazu marginálních oblastí bojuje proti oblastem LFA. Svaz marginálních oblastí má léta svou politiku založenou na metodě vytváření svého nepřítele, proti kterému pak bojuje a na demagogii. Moc to ale nikoho nebere. Dokonce se stává, že jsou zástupci SMO, když někam přijdou dopředu žádáni, aby nevystupovali konfrontačně. Nikdo se nikde nedozví, jaká je jejich skutečná členská základna (odhad máme a víme to). Ví se, kolik se jich sejde na valné hromadě. Co kdybyste pánové tato čísla zveřejnili, aby bylo jasné, za koho mluvíte? Ale k věci. Jistě si mnohý čtenář pamatuje tvrzení pana Boleslava a články o tom, že mléko lze vyrábět za 5 korun a že AK zkresluje skutečnost. Vývoj stavů obou kategorií krav bohužel naše opakovaná varování o zbytečné redukci dojných krav potvrdil. Poslední čísla ČSÚ hovoří takto: „Podle stavu k 30. června 2011 se počet skotu proti stejnému období předchozího roku zvýšil o 2,5 tis. kusů, z toho počet krav bez tržní produkce mléka vzrostl o 17 tis. ks (o 10,1%) a počet dojných krav se snížil o 4,5 tis. kusů (o 1,2%).“ Dodávám, že za poslední tři kalendářní roky se stav dojných krav snížil o cca 60 tis. ks.

 

Pojďme k bioplynkám (dále BPS). Z letošní úrody nenajde užití už skoro 3 miliony tun obilí a bude muset být vyvezeno. Smyslem BPS je snížit plochu obilí a zvýšit výměru zelených ploch na výrobu surovin pro jejich provoz. Vedle toho samo sebou je druhá část jejich „potravy“ z živočišné výroby, kterou tak BPS udržují a posilují. K tomu všemu nová pracovní místa na venkově. Sečteno a podtrženo, v případě BPS zdaleka nejde jenom o pár firem, které je budou stavět, ale jde o řešení problému zcela zásadního – návratu strukturální rovnováhy do českého zemědělství. Á propos, doporučoval bych činovníkům SMO zajet se podívat do sousedního Bavorska kolik tam je BPS. Jinak Němci už z BPS vyrábí 5,6% spotřeby elektrické energie. Že by Němci poškozovali svoje zemědělství a krajinu a nebo snad to bude nějaké diverze Agrární komory ČR? Podle spolkového ministra pro životní prostředí Norberta Roentgena je německý kurz u obnovitelné energie správný (prohlášení z 31.8.2011). A už vůbec nemá význam reagovat na tvrzení SMO, že BPS jsou podporovány na úkor enviromentálních programů. Je třeba si nastudovat Program rozvoje venkova. Ale ono je snadnější křičet a pobírat dotace než investovat, dělat výrobu a zaměstnávat lidi. Než od tohoto problému odejdu, dovolte dvě čísla. Podle našeho kvalifikovaného odhadu bude na konci roku 2013 instalovaný výkon běžících BPS v elektřině 252 MW. Směrné číslo Národního akčního plánu rozvoje obnovitelných zdrojů energie do r. 2020 uvádí v tu dobu mít 253 MW. Jinými slovy, vše běží podle vládou stanoveného a Bruselem notifikovaného plánu. Vše ostatní okolo jsou bláboly a hysterie těch, kteří si nepřejí, aby zemědělci do tohoto odvětví vstoupili.

Co říci závěrem? SMO svými štvavými články, svými dezinformacemi se u většiny zemědělců, ale i politiků diskvalifikuje. Podsouvat například takovému odborně a morálně kvalitnímu pracovníkovi a znalci českého zemědělství, jakým je tajemník komory Martin Fantyš (nikoliv ředitel) úmysl poškozovat oblasti LFA je scestné a je to zlý úmysl. Naopak kolega Fantyš je ten, který má pro tuto problematiku velké pochopení a cítění. Naštěstí je to tak, že většina zemědělců ho za ta dlouhá léta, co pracuje v rezortu zná a výkřiky SMO nemají valnou šanci. Poslední vystoupení, kde sklidil velkou pozornost a úspěch měl před čtrnácti dny s agrárníky okresu Děčín v Libverdě.

Je mně líto, že musím psát tyto řádky, ale české zemědělství je třeba vrátit do normálních poměrů. To se samozřejmě nemůže líbit těm, kteří se naučili brát velké státní a bruselské peníze, odvádět za ně v tom lepším případě malou produkci a schovávat se za fráze o údržbě krajiny a environmentu. Ta je  samozřejmostí při jakékoliv míře dotací, jinak dnes ani hospodařit nelze.

Úplně na závěr bych chtěl ubezpečit zemědělce, že AK ČR dělá vyváženou a zodpovědnou politiku, jejímž cílem je zabezpečit udržitelný rozvoj českého zemědělství. Dělá spolu s mnoha dalšími maximum pro to, aby reforma SZP byla pro české zemědělce přijatelná. Poslední dvoudenní jednání společně se slovenskými kolegy na vrcholných institucích EU se uskutečnilo 22. a 23. září. Představitele SMO to ale nezajímá. Zřejmě si počkají na výsledek a pak budou kritizovat.

Jan Veleba