KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Budoucí společná zemědělská politika

19/09/11
viz. zdroj

Zdroj: KIS ÚK

Přikládáme prezentaci přednášky pana Ing. Jaroslava Humpála z ÚZEI Praha ke Společné zemědělské politice.

Tato přednáška byla přednesena Ing. Jaroslavem Humpálem na poradě představenstva ČMSZP  v Praze dne 13.9.2011.

Zároveň uvádíme i příklad postupu výpočtu krácení, ze kterého si můžete spočítat krácení i pro Vaši firmu.

 

1. Pezentace přednášky Ing. Jaroslava Humpála

2. Příklad postupu výpočtu krácení