KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bilance rostlinných výrobků v 1. pololetí 2011

30/09/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

 

KOMENTÁŘ

Na začátku prvního pololetí roku 2011 vykázaly zemědělské organizace zásoby obilovin ve výši 2 545 tis. tun, hrachu setého 29 tis. tun, brambor celkem 181 tis. tun, cukrovky 16 tis. tun, řepky 128 tis. tun, máku 16 tis. tun a slunečnice 9 tis. tun.

 

Do 30. června 2011 bylo sklizeno 12 tis. tun obilovin celkem, 31 tis. tun brambor a 2 tis. tun řepky. Zemědělské organizace v průběhu prvního pololetí nakoupily 353 tis. tun obilovin celkem (nejvíce ječmene 88 tis. tun), hrachu setého 12 tis. tun, brambor celkem 144 tis. tun, cukrovky technické tisíc tun, řepky 10 tis. tun, máku 4 tis. tun a slunečnice 644 tuny.

Prodáno bylo během prvního pololetí 1 863 tis. tun obilovin celkem (největší podíl u obilovin zaznamenala pšenice 1 064 tis. tun). Přímý vývoz obilovin celkem činil 118 tis. tun. Dále bylo prodáno 25 tis. tun hrachu setého, z toho 3 tis. tun přímým vývozem. Brambor celkem bylo prodáno 194 tis. tun a přímý vývoz u této komodity činil 669 tun. Cukrovky technické bylo prodáno 9 tis. tun. Řepky se během prvního pololetí prodalo 132 tis. tun z čehož 4 tis. tun bylo přímo vyvezeno. Máku zemědělské organizace prodaly 13 tis. tun, 138 tun činil přímý vývoz. Slunečnice se prodalo 6 tis. tun a přímý vývoz činil 778 tun.

Spotřeba obilovin celkem v zemědělských organizacích během prvního pololetí byla 762 tis. tun, největší podíl připadá na pšenici, a to 301 tis. tun. Pro potravinářské účely bylo spotřebováno 4 tis tun, ke krmivářským účelům se spotřebovalo 638 tis. tun, osiva 114 tis. tun a k ostatnímu užití bylo spotřebováno 7 tis. tun obilovin celkem. Spotřeba hrachu setého činila 10 tis. tun, z tohoto objemu připadá 4,6 tis. tun na krmivářské účely a 5,8 tis. tun na osivo. Brambor celkem se spotřebovalo 153 tis. tun, 4 tis. tun na potravinářské účely, 19 tis. tun ke krmivářským účelům, 129 tis. tun činila sadba a tisíc tun ostatní užití. Nejméně spotřebovávaly zemědělské organizace cukrovky technické, a to 299 tun. Řepky bylo spotřebováno 4 tis. tun, z čehož 2 tis. tun bylo použito pro krmivářské účely a 2 tis. tun pro ostatní užití. Spotřeba máku činila 271 tun, a to především jako osivo 238 tun. Slunečnice, zemědělské organizace spotřebovaly tisíc tun, 519 tun na krmivářské účely a 671 tun činilo spotřebované osivo.

Skladovací ztráty během prvního pololetí roku 2011 činily u obilovin celkem 2 tis. tun, u hrachu setého 34 tun, u brambor celkem 3 tis. tun, řepky 60 tun, máku 61 tun a slunečnice 302 tun. 

Zásoba na konci prvního pololetí 2011 činila u obilovin celkem 283 tis. tun (největší zásoby jsou pšenice 107 tis. tun), hrachu setého 5 tis. tun, brambor 5 tis. tun, cukrovky technické 8 tis. tun, řepky 3 tis. tun, máku 6 tis. tun a slunečnice tisíc tun.

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

Metodické vysvětlivky
Komentář

Bilance rostlinných výrobků v 1. pololetí 2011 – seznam tabulek
celkem

podle krajů


obiloviny celkem
pšenice
ječmen
žito
oves
tritikale
kukuřice na zrno
hrách setý
brambory celkem
cukrovka technická
řepka
mák
slunečnice

 

informace ke stažení