KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V loňském roce se zvýšila spotřeba vína a přibylo ekologicky hospodařících vinařů

02/08/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Vinaři loni hospodařili na přibližně stejné rozloze jako v předchozím roce, zvýšila se však plocha ekologicky hospodařících vinařů na 649 hektarů. V sektoru ekologického zemědělství ve vinohradnictví bylo přiděleno přibližně 14,5 milionu korun a v systému integrované produkce 153 milionu korun. Vyplývá to ze „Situační výhledové zprávy réva vinná a víno“.

 

„Spotřeba vína se v roce 2010 pohybovala kolem 20 litrů na osobu. V budoucnu lze předpokládat zvyšování spotřeby jak vína, tak i stolních hroznů. Průměrná cena placená zemědělským výrobcům byla 16,30 korun za kilogram moštových hroznů, což bylo o 4,30 Kč víc než v předešlém roce,“ uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa.

 

Produkční potenciál vinic v ČR loni byla přibližně 19 633 hektarů, přičemž osázených ploch je celkem 17 338 hektarů. Ostatní plochy představují vyklučené vinice, práva na opětovnou výsadbu a státní rezervu. Nejčastěji pěstované odrůdy byly: Veltlínské zelené (1 680,1 ha), Műller Thurgau (1 664,8 ha), Ryzlink rýnský (1 266,7 ha) a Ryzlink vlašský (1 209,5 ha) z bílých odrůd, Svatovavřinecké (1 405,7 ha), Frankovka (1 229,0 ha), Zweigeltrebe (842,5 ha) a Rulandské modré (717,5 ha) z modrých odrůd.

 

Vinaři hospodařili v ekologickém systému na ploše 649 hektarů a bylo jim přiděleno asi 14,5 milionu korun. V systému integrované produkce révy vinné v rámci Agroenvironmentálních opatření Programu rozvoje venkova ČR se hospodaří na 11 493 hektarech a podle Situační výhledové zprávy by mělo být za rok 2010 přiděleno asi 153 milionů korun. Cílem je podpora systému hospodaření ve vinicích, který je šetrný k životnímu prostředí  a produkuje kvalitní suroviny s nejvyššími požadavky na bezpečnost  a kvalitu potravin. V rámci tohoto dotačního titulu je zakázáno používat vyjmenované účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin a žadatel musí omezit hnojení dusíkatými látkami.

 

V loňském kalendářním roce vinaři vyrobili zhruba 360 tisíc hl vína při průměrném výnosu hroznů 2,7 t/ha. Ve vinařském roce 2009/2010 (tj. od 1. 8. kalendářního roku do 31. 7. následujícího kalendářního roku) bylo vyrobeno zhruba 564 000 hl vína, z toho asi 367 000 hl bílého a kolem 197 000 hl červeného. Produkce vinařů se meziročně snížila téměř o třetinu. Tento pokles byl způsoben nižší sklizní hroznů z důvodu nepříznivého počasí. Celkový dovoz vín do ČR se oproti roku 2009 zvýšil o 2% přibližně na 1,38 mil. hl.