KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ředitel SZIF jednal s předsedou Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů

23/08/11
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 

Ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Oldřich Černoch pokračoval i v tomto týdnu v pracovních setkáních s nevládními zemědělskými organizacemi.

 

Sešel se s představiteli Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP) v čele s jeho předsedou Lubomírem Burkoňem. Stěžejními tématy tohoto jednání bylo řešení  výrazného převisu žádostí ve 13.kole Programu rozvoje venkova ( PRV), připravovaná celková elektronizace komunikace s žadateli a SZIF a další témata související s administrací dotací Společné zemědělské politiky.

 

Diskuze se zaměřila na aktuální situaci PRV ve vyhlášeném 13. kole, konkrétně pak na výrazný převis poptávky po dotacích nad disponibilními zdroji. Celkově bylo podáno 5,3 tisíc žádostí s celkovým požadavkem dotace ve výši 10,5 mld. Kč. Ze strany vedení SZIF zazněly návrhy možného řešení této situace, ale také padly návrhy konkrétních systémových kroků, které by eliminovaly možný převis u budoucích kol PRV.

 

„ Je třeba se intenzivně zabývat systémovým řešením této situace a SZIF je připraven předložit na MZe návrhy, které zajistí žadatelům v budoucích kolech PRV větší šanci dosáhnout na dotace,“ řekl ředitel SZIF Oldřich Černoch. Zároveň vyjádřil potěšení, že na tomto postupu jsou ve shodě s vedením ČMSZP.

 

Dalším bodem programu bylo představení koncepce administrace příjmu žádostí, která se zaměří na budoucí celkovou elektronizaci komunikace jak žadatelů se SZIF, tak SZIF se žadateli. V oblasti komunikace se žadateli SZIF začne postupně implementovat tuto strategii již od podzimu tohoto roku. Představitelé ČMSZP tento postup vítají, ale stejně tak jak ostatní nevládní zemědělské organizace, upozornili na nutnost zavedení kvalitního poradenského systému, a to z důvodu usnadnění podávání těchto elektronických žádostí i pro zemědělce, kteří nemají znalosti či dobré podmínky pro tento způsob podávání žádostí.

 

Vedení SZIF informovalo představitele ČMSZP, že v rámci spolupráce s nevládními zemědělskými organizacemi připraví v nejbližší době semináře, na kterých budou ukázkovou formou představeny způsoby provádění kontrol GAEC. Vedení ČMSZP vyjádřilo této aktivitě SZIF podporu.

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova