KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Praktické dopady pozastavení podpory bioplynových stanic

02/08/11
viz. zdroj

Zdroj: www.apic-ak.cz

 

Komu: Mze ČR Praha, ministr ing. Fuksa

                                                                             
Věc: otevřený osobní dopis

 

Zdravím z Ostaše.

 

Vím, že jste člen vlády, která se stará o makroekonomické věci našeho státu a na věci nás terénních managementů nemáte většinou čas.  Není to mým zvykem oslovovat ministra vlády ČR, přesto se na vás musím tentokrát obrátit osobním dopisem.

 

Pane ministře je v právním státě normální, aby:

  1. ministr zemědělství ČR(SZIF), byť s odkladem, vypsal na 14.6. 2011 dle schváleného OPRV a  donedávna vámi mediálně prosazovaného programu na podporu neblackautové výroby el. energie a tepla kolo na podporu výstavby III.1.1. BPS
  2. tentýž ministr zemědělství 22.7. 2011 vydal tiskovou zprávu MzeČR, kdy udělá koncepční a mediální kotrmelec a zastaví administraci dotací na podporu výstavby BPS.????

 

Osobně – podnikové.

Patříme mezi postižené, proto „zase brečíme“.
Vím že zbytečně-přesto.

Víte, jaká je to desiluze, že v právním státě nic nemusí platit. Začíná to být obecná norma, kdy nic závazného – vyhlášeného státem nemusí platit, ale jen od vás shora, dole jsme zavalováni množstvím podmínek pod sankcemi.  (ministr = sloužící, je takto jen iluze).

V souladu se státem vydanými pravidly jsme vypracovali projekt, vložili velké technické úsilí managementu i nemalé finanční prostředky a v loňském roce i změnili celou strukturu pěstovaných plodin na zemědělské půdě se zaměřením na výrobu agro-energií ve vlastní BPS. Změnou struktury plodin jsme se zbavili možnosti letošních tržeb za tržní produkci z RV.(máme jen siláže a senáže)

Uvítali jsme i změnu pravidel pro 13. kolo, kam se správně dostala podmínka vstupů z 30% z ŽV a využití tepla víc jak 65%.  Pro maximalizaci zisku bodů jsme na podnikové úrovni udělali maximum možného tak, abychom byli úspěšní. (dosažených 65bodů by mělo asi velkou naději).

Zahájili jsme stavbu BPS a sil.žlabů  v areálu naší robotické farmy dojnic v souladu s „pravidly“ po 14.6.2011. Je to ekonomicky neodůvodnitelné zdržení, kdy proděláme při nahřívání v listopadu a prosinci minimálně 0,5mil. Kč.(ale pravidlo„hry“je prostě pravidlo, kdy vyšší bere!)

Stavební firmy i dodavatelé technologie přistoupily na zahájení výstavby ze svých zdrojů po dobu 4 měsíců, přestože máme jen bankovní příslib k úvěrování, kdy banka čeká s úvěrovými podmínkami na administraci naší žádosti. Při současném vládním nestabilním chování k obnovitelným zdrojům, již jako celku se obávám, aby nedošlo ještě na redukci ceny obn.zdrojů z BPS přes ERU, pak nám banka úvěr prostě neotevře!

 

Vím, že na dotaci není dle „zásad“ právní nárok, ale to by mělo platit za podmínky, že nesplníme podmínky a kriteria a nezískáme dostatek bodů, nebo nasledně neplním řádně svůj smluvní závazek.

Vy jste nás svým pátečním rozhodnutím dostal do velmi těžké situace:

a) ve víře v koncepční státní správu (kde jsou vaše i vládní mediální prohlášení k energiím z BPS)
b) možné zmaření proinvestovaných nákladů spojených s projektem – pokud nezískáme úvěry
c) ohrožení existence podniku, pokud neseženeme fin. krytí již proinvestovaných nákladů do výstavby
d) možné hmotně právní a trestně právní ohrožení managementu podniku, pokud rozestavěnou investici finančně neustojíme a podnik nebude schopen krýt své závazky a vlastníci podniku nás zažalují za špatnou správu svěřených majetků.

     
Pane ministře, vy byste měl být náš „vrchní zemědělský vizionář“, stejně jako my musíme být v našich podnicích, a měli bychom se společně pohybovat ve stanovených-vyhlášených a následně neměnných mantinelech!  Dotace z OPRV na rozdíl od PGRLF, sice bereme spíše jako „hru“ o možnost získat potřebné prostředky na modernizaci naších podniků, ale každá „hra“ musí mít po zahájení „hry“ neměnná pravidla! Svým rozhodnutím jste dal veřejnosti signál, že „hra“ dle pravidel se může zásahem „třebas vrchního krupiéra“, kdykoli stát i nebezpečným „hazardem“. 

Vím, že někteří rádoby poradci, silné firmy, ale třeba i zemědělci, kteří všichni mají ale jedno společné, že se touto cestou finalizace vlastní produkce nevydali, protože na to nemají půdu, dobytek atd.atd., nebo hospodaří v produkčních oblastech, které jim zajišťují samy o sobě dostatečné příjmy z RV, tak mají jiné zájmy, a tak při hledání fin. rezerv lobovali za retroaktivní odstřel, třeba již i řádně vyhlášené podpory.    

Tiskové zdůvodnění vašeho rozhodnutí se mi zdá minimálně „podivné“. Přeci nechcete, abychom uvěřili, že zůstatek peněz v tomto opatření na několik málo BPS včetně případné vratky do programu z nevyčerpaných dotací  roku 2009, by nějak mohl  ohrozit:  „neúměrný nárůst vykupované dotované energie!“
(dnes media přinesla zprávu o povolení parku 15 větrných elektráren s blackautovou elektřinou a podstatně větší dotací ceny energie )   

 

Vím,  jsem dlouhý a zřejmě to ani nebudete číst, možná maximálně někdo z odborů.

Přesto ještě otázky.

  1. Je vůbec právně možné, aby řádně vyhlášený titul, dle schválených pravidel OPRV, který je součástí vládního prohlášení a je zakotven v Národním akčním plánu rozvoje obnovitelných zdrojů do r. 2020, který notifikovala i Evropská komise byl v průběhu administrace zrušen retroaktivně?
  2. Je  jinde v Evropě na západ od nás možné, aby se ministrem vyhlášené dotace – veřejná podpora, byly již v průběhu administrace změněny, nebo dokonce zrušeny?
  3. Jsme v právním státě, kde platí oboustranně pravidla „hry“ a „veřejný příslib“ politiků má nějakou váhu?
  4. Jiný princip vedoucí k prosperitě než „všeho-škrty“ opravdu na vládní úrovni neumíte?

 

SMUTNÉ!!

Myslím si, že zahraniční kapitál by se uměl přes renomované právníky domáhat ochrany takto byrokraticky zmařené investice a i náhrady škody. S velkou pravděpodobností by byl opět úspěšný  viz. poslední zprávy o soudech s fotovoltaiky.

 

   5. Co poradíte nám, podnikům a občanům ČR bez mezinárodní zákonné ochrany zmařených investic, kteří nemáme na renomované právníky?

 

V Žďáru nad Metuji
26.7.2011                                                                    

ing. Jaroslav Lád
                                                                                    předseda ZD Ostaš

P.S.
Pokud byste měl čas a zájem způsobený problém vidět na podnikové úrovni, rád Vás u nás uvítám a dodám podrobnosti o dopadech Vašeho rozhodnutí na podnik v LFA, PHO, OPVZ, CHOPAV, CHKO atd. s množstvím administrativních zákazů a příkazů hospodaření v Broumovském výběžku.

 

na vědomí premierovi vlády ČR ing. Petru Nečasovi

 

Dopis ke stažení