KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Perspektivy energetického využití biomasy

03/08/11
viz. zdroj

Zdroj: www.coach-bioenergy.eu

Vážená paní, vážený pane,

 

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na konferenci, kterou pořádá Výzkumné energetické centrum v rámci projektu COACH BioEnergy. Konference „Perspektivy energetického využití biomasy“se bude konat dne 5.10. 2011 v hotelu Flora v Olomouci.

 

Cílovou skupinou této konference jsou zástupci obcí, krajů a odborníci z této oblasti (zástupci agrárních komor, energetických agentur, apod.).

 

Na konferenci budou předneseny příspěvky na téma aktuální stav a plánované změny v legislativě z oblasti energetiky, příležitosti obcí při financování obnovitelných zdrojů energie ze strukturálních fondů, energeticky efektivní spotřebitelské systémy, nejnovější poznatky z oblasti výzkumu a praxe pěstování rychle rostoucích dřevin, strategie lesů ve využití dřevní biomasy, atd.

 

Z příspěvků jednotlivých přednášejících bude vydán sborník, který obdrží každý účastník.

 

Oficiální pozvánku, včetně předběžného programu konference zasílám v příloze.

Veškeré náklady na organizaci konference (občerstvení, sborník přednášek) jsou hrazeny z projektu, tudíž účast na konferenci je bezplatná. Počet míst je omezen.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na mě.

 

Těším se na Vaší odpověď.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Veronika Hase

Výzkumné energetické centrum

VŠB – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava-Poruba

Tel.: 597 323 851

Mobil: 777 174 571

E-mail: veronika.hase@vsb.cz

Web: vec.vsb.cz

Přílohy:

POZVÁNKA

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

PŘIHLÁŠKA

Zařazeno v Pozvánky