KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odhady sklizně – operativní zpráva k 15.7.2011

12/08/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ 11.8.2011

 

KOMENTÁŘ

K 15. červenci 2011 zpracoval Český statistický úřad odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu setého, máku, vybraných druhů ovoce a zeleniny a zpřesnil odhady produkce základních druhů obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale), řepky, brambor raných, jahod, třešní a višní.

 

Podle těchto zpřesněných odhadů se očekává sklizeň základních obilovin (tj. vč. triticale, ale bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) ve výši 6 567 tis. tun při průměrném výnosu 4,87 t/ha. Proti odhadu z předcházejícího měsíce to znamená zvýšení očekávané produkce základních obilovin o 20 tis. tun, tj. o 0,3 %. Při porovnání s loňskou skutečností je to více o 394 tis. tun, tj. o 6,4 %.

 

U pšenice celkem se počítá s produkcí 4 463 tis. tun (z toho pšenice ozimé 4 227 tis. tun), tj. ve srovnání s loňskou sklizní množství o 7,2 % vyšší. U ječmene celkem se předpokládá sklizeň vyšší o 5,1 %, a to 1 665 tis. tun (z toho sklizeň ječmene jarního činí 1 205 tis. tun, tj. o 10,7 % více než v roce 2010). Hektarový výnos pšenice ozimé je odhadován na 5,25 tun (loňská skutečnost 5,08 tun), žita 4,20 tun (3,91 tuny) a ječmene jarního 4,43 tuny (3,91 tuny).

 

Sklizeň raných brambor (sklizeň do 30. 6.) dosáhne 36 tis. tun při očekávaném průměrném výnosu 20,50 t/ha. Produkce řepky při předpokládaném hektarovém výnosu 2,77 tun (vloni 2,83 tuny) se očekává ve výši 1 036 tis. tun, tj. o 6 tis. tun (o 0,6 %) méně než v loňském roce. Produkce máku 24 tis. tun proti minulému roku (24 tis. tun) nepatrně stoupla a hektarový výnos se zvýšil na 0,76 t (vloni 0,46 t/ha).

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

Metodické vysvětlivky
Komentář

 

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 7. 2011

porovnání s výsledky v roce 2010
celkem

kraje
pšenice
ječmen
žito, oves, triticale
obiloviny, hrách setý, brambory rané
řepka, mák, mrkev
květák, okurky nakladačky, cibule
jahody, broskve, meruňky
třešně, višně

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů

Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce
Struktura osevních ploch obilovin v roce 2011

 

Informace ke stažení