KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ochrana proti bakteriím rodu Erwinia na dosah?

16/08/11
viz. zdroj

Zdroj: www.bio-info.cz

 

hniloba_brambor_1.jpg Nové možnosti ochrany nyní zkoumají nizozemští vědci, kteří testují tři biologické přípravky.

Stále silnější infekce brambor bakteriemi rodu Erwinia (nově Dickeya sp.) působí v posledních pěti letech při pěstování brambor značné problémy. Bakterie vyvolávají černání a hnilobu stonku bramboru, mokrou hnilobu hlíz a bakteriální vadnutí. Především Nizozemsko, Velká Británie a Izrael hlásí vysoké ztráty na výnosech.

Choroba se šíří především sadbovými bramborami. Ochrana zatím neexistuje. Nové možnosti ochrany však nyní zkoumají nizozemští vědci, kteří testují tři přípravky. První testy v laboratoři a ve skleníku již úspěšně proběhly. V letošním roce provádí Dr. Jan van der Wolf z Plant Research International (PRI, Wageningen) první pokusy v přírodě.

Jedná se přitom o jeden virus, jednu antagonistickou bakterii a jednu uměle syntetizovanou přírodní látku. Bakterie (Serratia plymuthica), přirozeně se vyskytující v půdě, produkuje antibiotikum, které zabíjí bakterie r. Erwinia. Vykazuje účinek proti Erwinia chrysanthemi i E. carotovora. O výzkumu informoval nizozemský odborný časopis Boerderij.

Druhou zbraní je virus, který selektivně napadá bakterie r. Erwinia, předává jim svou DNA a dává podnět k rozmnožování. Důsledek: bakterie hynou.

O chemické látce, která se vyskytuje také v přírodě, ještě nebyly poskytnuty žádné informace. Patrně probíhají přípravy k jejímu patentování.

Všechny tři přípravky jsou určeny k ošetření hlíz. Bude však trvat ještě několik let, než se tyto přípravky dostanou na trh.

Zdroj: Top Agrar, 2011, č. 7, s. 44