KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový výzkumný ústav ekologického zemědělství v Maďarsku

16/08/11
viz. zdroj

Zdroj: www.bio-info.cz

 

vetchrolling_1.jpg Úkolem v červnu založeného ústavu OMKi je podpora aplikovaných, inovativních výzkumných projektů, které napomohou vývoji a konkurenceschopnosti maďarského ekologického zemědělství a produkce potravin.

Nově založený Ústav pro výzkum a poradenství v ekologickém zemědělství zadává a koordinuje inovativní výzkumný projekt. Projekt bude financován nadací Pancivis ve Vaduzu (Lichtenštejnsko), která podporuje vývoj v panonské oblasti.

Jak informoval Výzkumný ústav pro biologické zemědělství ve Švýcarsku (FiBL), probíhá výzkum v oblasti ekologického zemědělství v Maďarsku převážně ve státních výzkumných institucích a na univerzitách. Finanční vybavení je však minimální. Proto zde dosud bylo prováděno jen málo výzkumných projektů. Zainteresovaní vědci jsou nedostatečně propojeni a výměna informací s ekologickými zemědělci je na nízké úrovni.

Živý zájem o ekologické zemědělství

Podle FiBL mají maďarské výzkumné instituce velký potenciál pro výzkum a vývoj ekologického zemědělství a je zde i živý zájem o ekologický způsob produkce.

Důležitým úkolem v červnu založeného ústavu ÖMKi (Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet – www.biokutatas.fibl.org) je proto podpora aplikovaných, inovativních výzkumných projektů, které napomohou vývoji a konkurenceschopnosti maďarského ekologického zemědělství a produkce potravin.

Trvale udržitelné zemědělství a bezpečnost potravin

Plánovanými tématy je přispění ekologického zemědělství k trvale udržitelné produkci, k bezpečnosti potravin, ke zdraví člověka, zvířat a rostlin, stejně jako k ochraně půd, biodiverzity a klimatu. Z dlouhodobého hlediska by se měl ústav vyvinout v centrum projektové koordinace a výzkumu pro maďarské ekologické zemědělské vědy. Ústav usiluje o intenzivní partnerství s předními maďarskými výzkumnými ústavy, odbornými organizacemi a inovativními firmami v oboru ekologického zemědělství. Dalším cílem je posílit spolupráci mezi ekologickými zemědělci, potravinářskými obory a výzkumem.