KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednání mezi zástupci Ruského zemědělského dozoru a českého Ministerstva zemědělství, dozorových orgánů a zainteresovaných organizací

10/08/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Ve dnech 14. – 18. června 2011 se na Ministerstvu zemědělství v Praze uskutečnilo jednání zástupců Federální správy veterinárního a rostlinolékařského dozoru (Rosselchoznadzor), českého Ministerstva zemědělství (Úřadu pro potraviny), dozorových orgánů a dalších zainteresovaných organizací.

 

Cílem jednání byl rozvoj další spolupráce v oblasti zajištění bezpečnosti a kvality obilovin a z nich vyrobených produktů při vzájemných dodávkách. Delegace České republiky a Ruské federace se vzájemně informovaly o strukturách a funkcích státních orgánů zabezpečujících kontrolu bezpečnosti a kvality obilovin a také o činnosti podřízených zkušebních laboratoří.

 

Obě strany posoudily otázky vývozu potravinářského máku z Česka do Ruska. Zástupci českého Ministerstva zemědělství konstatovali, že jsou připraveni informovat všechny výrobce potravinářského máku, aby dodržovali požadavky ruské legislativy na balení a označování výrobků dovážených do Ruska.

 

Za účelem zabezpečení státních záruk za bezpečnost a kvalitu obilovin posoudili zástupci obou zemí nezbytnost uznání osvědčení jakosti obilovin a z nich vyrobených produktů českou stranou. Osvědčení jsou vydávána organizacemi k tomu zmocněnými Rosselchoznadzorem. Vzory osvědčení jakosti obilí, krup a krmných směsí, které byly české straně předány, jsou určeny Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Státní rostlinolékařské správě.

 

Vzory osvědčení (přílohy):

Certifikát 1

Certifikát 2

Certifikát 3

Certifikát 4

Certifikát 5