KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dopis dne

16/08/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Vážený pane ministře,

Zúčastnili jsme se několika akcí, kde jste deklaroval snahu podporovat výstavbu bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova. O to více mě i ostatní členy Zemědělského družstva Mostek překvapilo Vaše rozhodnutí k ukončení podpory výstavby bioplynových stanic ze schváleného Programu rozvoje venkova.

 

Toto vaše rozhodnutí lze považovat za velice závažné poškození snah českých zemědělců o co nejvyšší konkurenceschopnost, přestože s výstavbou zemědělských bioplynových stanic počítá Národní akční plán pro obnovitelné zdroje schválený do roku 2020. Evropská unie považuje tento způsob výroby obnovitelné energie za jeden z nejvíce preferovaných zdrojů výroby elektrické energie.

Proti rozhodnutí ministerstva zemědělství se ohradila i Agrární komora ČR, protože to je v přímém rozporu s dosavadní politikou vlády a ministerstva zemědělství. Ukončení podpory výstavby zemědělských bioplynových stanic je v rozporu s dlouhodobým plánem vlády a Česká republika tímto rozhodnutím může v jeho důsledku přijít o peníze z EU. Toto rozhodnutí není jedinou změnou během červnového kola žádostí o dotace na výstavbu či modernizaci bioplynových stanic, podmínky se dokonce měnily během přípravy projektů, tyto změny pravidel pro 13. kolo pro vyplacení dotací nás stály nemalé peníze za přepracování projektu. Toto vaše rozhodnutí způsobilo mnohatisícové ztráty všem subjektům, které připravovaly své projekty pro 13. kolo.

Zastavení administrace projektů na výstavbu bioplynových stanic je odrazem toho, že do dnes není zpracována jasná agrární politika státu a je to ukázka, jak se náš stát chová k „obyčejným zemědělcům“, kteří jen stěží hledají podporu nejen u vlády, ale nemají své zastánce ani v obou komorách parlamentu, protože český zemědělec si vždy musel poradit sám a stát už s tím počítá asi napořád. Když se má někde ušetřit, tak jsou první na řadě vždy zemědělci. Ministerstvo zemědělství svůj krok zdůvodnilo mimo jiné strachem z neúměrného nárůstu výkupu dotované energie. A chce prý také uspořit peníze ze státního rozpočtu. Již rok bylo deklarováno, že rok 2011 bude posledním rokem, kdy budou dotace ještě vypláceny, proto se nelze divit, že se do 13. kola přihlásilo tak velké množství žádostí o podporu svých projektů. Bohužel, můžeme jen přihlížet rozmachu podpor v okolních státech nebo ohrožení lokálních zájmů s ohledem na reformu společné zemědělské politiky po roce 2013.

Zastavení administrace projektů pro výstavbu bioplynových stanic je pro mě a mé spolupracovníky poučením, že podmínky na vyplacení dotací jsou jen kusem papíru, který nemá žádnou váhu a lze je měnit, jak se komu zlíbí. Je škoda času a úsilí našich pracovníků i odborných firem a všech, kdo se podíleli na přípravě projektu bioplynové stanice pro Zemědělské družstvo Mostek a souběžně s tím i vynaložení nemalých finančních prostředků.

V Mostku dne 1. 8. 2011

Ing. František Vostřel
ředitel ZD Mostek
Ludmila Kobližková
předseda představenstva ZD Mostek